کتاب کودک, ادبیات کودک, آفتاب مهتاب چه رنگه؟

آفتاب مهتاب چه رنگه؟

قربونت برم هر دم

گل تو دامنت کردم

آن دم که ترا دیدم

ترک همه را کردم

کتاب "آفتاب مهتاب چه رنگه"، مجموعه‌ای از بازی ترانه‌ها و متل‌های گوناگون کودکان کشورمان ایران است.

ثمینه باغچه بان کوشیده با ارئه نمونه‌های موفق از ترانه‌های عامیانه، کودکان را به وجد آورد و سرگرم کند. در این کتاب نمونه‌هایی از ترانه‌های ترکی و کردی همراه با متن فارسی آورده شده که مخاطبان کودک را با اقوام و زبان‌های گوناگون ایران آشنا می‌کند و هویت ملی و انسجام قومی را در ذهن کودکان بارور می‌سازد.

کتاب به کودکان ناشنوا نیز توجه دارد و دوستی و دوست داشتن را در دل آن‌ها می نشاند. ترانه‌ها عشق و علاقه مادران به کودکان و اهمیت خانواده را به مخاطب نشان می‌دهد. متل‌های ساده، پند آموز و سرگرم کننده، گاه طنز آمیز از جمله ویژگی‌های این کتاب است. تصاویر هماهنگ با متن است و ذهن کودک را درگیر می‌کند.

چشم چشم دو ابرو

دماغ و دهن یک گردو

خط خط شکمبه

این آقا چقدر قشنگه

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
ثمینه باغچه بان
سال نشر
۱۳۸۸
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
گروه سنی:
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال
تحلیل کننده کتابشناسی:
ناهید معتمدی

دیدگاه ها

خوب بود.


امکان خرید این کتابها وجود نداره؟


ديدگاه شما

پرسش و پاسخ