داستانک های خرگوش حکیم

یک بود یکی نبود، در کشور خرگوش ها خرگوشی زندگی می کرد که نه شاه بود که بهترین خوراک ها را بخورد، نه جادوگر که با کارهای عجیب و غریب روزگار بهتری را سپری کند. او تنها یک رعیت ساده بود که از صبح تا شب در کشتزارهای شاه زورگو و بداخلاق کار می کرد. اما چه کسی باور می کند که ناگهان سرنوشت خرگوش قصه از این رو به آن رو شود. حتی خودش هم باورش نمی شد!

داستانک های خرگوش حکیم شامل دوازده حکایت سرگرم کننده از شیرین کاری های خرگوشی است که از رعیتی به جایگاه حکیم دربار پادشاه کشور خرگوشان دست می یابد. او خرگوشی باهوش است که برای هر مشکلی با زیرکی راه حلی پیدا می کند، از خیاطی و درمان دندان درد پادشاه گرفته تا کشف آتش و ساخت اتوبوس و قایق.

محمدهادی محمدی در این کتاب در قالب داستان هایی شیرین و جذاب کودکان خواننده را با ماجراهای خرگوش حکیم همراه می کند و به شیوه ای غیر مستقیم به کودکان می آموزد که با خلاقیت و نوآوری می توان برای هر دشواری راه حلی پیدا کرد.


یک بود یکی نبود، در کشور خرگوش‌ها خرگوشی زندگی می‌کرد که نه شاه بود که بهترین خوراک‌ها را بخورد، نه جادوگر که با کارهای عجیب و غریب روزگار بهتری را سپری کند. او تنها یک رعیت ساده بود که از صبح تا شب در کشت زارهای شاه زورگو و بداخلاق کار می‌کرد؛ اما چه کسی باور می‌کند که ناگهان سرنوشت خرگوش قصه از این رو به آن رو شود. حتی خودش هم باورش نمی‌شد!

داستانک های خرگوش حکیم دوازده حکایت سرگرم کننده از شیرین کاری‌های خرگوشی است که از رعیتی به جایگاه حکیم دربار پادشاه کشور خرگوشان دست می‌یابد. او خرگوشی است شاید باهوش، شاید زرنگ و شاید هم کم هوش و نادان. آمیخت این ویژگی‌ها در رفتارهای خرگوش حکیم از او موجودی ساخته است پیش‌بینی ناپذیر.

در هر حکایت او برای شاه خرگوشان کاری می‌کند؛ اما این کار همواره با نتیجه خوب به پایان نمی‌رسد و این داستان ادامه دارد تا روزی که خشم شاه خرگوشان از خرگوش حکیم بالا می‌گیرد. تصویرگر این کتاب کیوان اکبری است که با تصویرهایی همراه با جزییات شیرینی داستانک ها را دو چندان کرده است.

گزیده‌هایی از کتاب

خرگوش حکیم خندید وگفت: تو بودی که می خواستی، من را بخوری؟ تو بودی که سال ها از خرگوشان می خوردی؟ حالا ته چاه بمان.

تهیه کننده
فاطمه اشرفی
سال نشر
۱۳۹۲
نویسنده
محمد هادی محمدی
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on