کتاب کودک و نوجوان: صد مثل صد حکایت

صد مثل صد حکایت

این کتاب گردآوری صد مثل و حکایت لطیفه مانند است که هر یک نکته ای جالب یا تفکر برانگیز در بر دارد. به طور نمونه اولین آن چنین است:
یکی دمر افتاده بود آب می خورد دیگری رسید و گفت این طور آب نخور عقلت کم می شود

گفت: عقل چیست؟

گفت: هیچی باباجان بخور!

ویژگی برجسته این گردآوری کوتاهی و موجز بودن متن هاست که تکنیک و هنر گردآورنده است. سبک اغلب حکایت ها قدیمی است ولی شیرین و قابل فهم است و به نظر می رسد مخاطب را با سبک های قدیمی آشنا کند. سبک برخی از حکایت ها امروزی است و برخی نیز عین اصل حکایت است مثل حکایتی از گلستان سعدی.
کتاب مقدمه ای گویا دارد که به منابع و روش کار گردآورنده و ارزش های متن اشاره می کند. ارائه خشتی کتاب همراه با تصویر کاریکاتوری، رسم الخط به اندازه و واژه نامه ی پایانی از نکات مثبت آن است.

این گردآوری به نظر می رسد برای نوجوانان سال پایان راهنمایی به بالا مناسب است. کارکرد آن افزون بر انتقال میراث ادبی و سرگرمی و به لب آوردن لبخند، می تواند الگوی کوتاه نویسی و پرورش ذوق طنز نویسی باشد.
 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
داوود غفارزادگان
سال نشر
۱۳۸۹
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
فروغ الزمان جمالی

ديدگاه شما