قارقار: قصه های کوچولوی من

روز شد، خورشید سر برآورد و چهار کلاغ بیدار شدند و از لانه بیرون پریدند. پر...پر...پر...
به کجا رفتند؟

به خانه ای سر زدند، به یک جشن عروسی، به خیابانی که دختر کوچولویی با مادرش در کنار آن ایستاده بودند، به بازار، به یک پارک، به یک مزرعه پنبه و ....
 چهار کلاغ قصه در این گشت و گذار چیزهای زیادی دیدند و با غروب خورشید و فرا رسیدن شب در لانه شان به خواب رفتند.

اثر با نثری کمی آهنگین و طنزآمیز کودکان را با مکان ها، پدیده ها و فعالیت های گوناگون آشنا می کند. همه ماجراها در یک روز با طلوع خورشید و برخاستن از خواب آغاز و با غروب خورشید و خواب شبانه پایان می یابد و کودک را هم به خواب دعوت می کند.
 

تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۹۱
ناشران
نویسنده
افسانه شعبان نژاد
Submitted by editor3 on