لاک پشت ترسو

لاکی لاکو، لاک پشت کوچولویی است که تازه از تخم بیرون آمده و می خواهد به رودخانه، خانه اش برود. او به اطراف خود نگاه می کند و راه می افتد. اما هر بار صدای جانوری او را می ترساند.

نخست صدای ویزویز می شنود، می ترسد و در لاکش فرو می رود. چون آن صدا را نمی شناسد و نمی داند صدای چیست.
لاک پشت کوچولو در هر صفحه صدای یک جانور را می شنود و سپس در صفحه ی روبه رو به همراه خواننده ی کتاب با آن جانور آشنا می شود. و سرانجام صدای آب را می شنود و با لاک پشت های دیگر به درون آب می رود.
این کتاب به سبب این که به شکل لاک پشت است توجه مخاطبان خردسال خود را جلب می کند. از سوی دیگر کودک مخاطب از راه بازی و با تا کردن یک صفحه تصویر جانوران را می تواند می بیند.
این کتاب افزون بر دادن شناخت درباره ی جانوران و صدایشان، به روحیه کودک که از ناشناخته ها می ترسد و هنگام احساس خطر خود را پنهان می کند نیز اشاره دارد.

 

فاطمه مرتضایی فرد


کتاب لاک پشت ترسو در قالب داستانی ساده و روشی خلاقانه اطلاعاتی درباره صدای برخی از حیوانات به مخاطب می‌دهد. لاک پشتی از تخم بیرون می‌آید در ابتدا به دلیل نشناختن اطرافش از صدای جانوران دیگر می‌ترسد .جانوران بزرگ‌تر و صدای آن‌ها نیز بالاتر می‌رود و ترس لاک پشت کوچولو هم بیشتر می‌شود. داستان این کتاب با تکرار جملات  که با علاقه‌مندی این گروه سنی به تکرار تناسب دارد ،ارایه شده است. در پایان کتاب ترس لاک پشت کوچولو از بین می‌رود و به آب یعنی محل زندگی خود می‌رسد.
ظاهر کتاب با طراحی زیبا و جذاب  کودک را به خواندن تشویق می‌کند. این کتاب با زبان و بیانی ساده فرصت‌هایی به منظور تجربه‌ی هیجان کشف صدا های جدید و تفاوت بین صدا ها و شکل حیوانات را همراه با لاک پشت کوچولو برای کودک فراهم می‌کند و با طرح یک پرسش قبل از تصویر جانور مورد نظر به تحریک کنجکاوی او می پردازد که مربی می‌تواند از آن برای کار با کودک استفاده کند.
ویژگی برجسته‌ی این کتاب همراهی بازی با آن است که شیوه ای برای آموزش غیر مستقیم  به کودکان است. تصاویر با طراحی ساده جانوران و رنگ های مناسب است؛ اطلاعات تصویری که در عین سادگی رشد و شناخت دیداری  مخاطب را ایجاد می‌کند از دیگر جذابیت های این کتاب است. از دیگر نقاط مثبت آن درخواست نظرات مخاطبان کتاب از طریق ایمیل است که با توجه به سن مخاطب می‌تواند از طریق والدین صورت گیرد.

 

گروه علوم تجربی (شورای کتاب کودک)
 

 

تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۸۹
نویسنده
طاهره ایبد
ویراستار
شراره وظیفه شناس
Submitted by editor3 on