کتاب کودک و نوجوان: دموکراسی

دموکراسی

"ما زندگی امروزمان را وامدار تجربه های مردمان گذشته هستیم. انسان ها ذره ذره تجربه کرده اند، رنج کشیده اند، فکرکرده اند و حالا نتیجه تجربه هایشان در اختیار ماست."

دموکراسی هم یکی از این تجربه هاست. راستی دموکراسی یعنی چه؟ از کجا ریشه گرفته و کی پدید آمده است؟ شکل گیری و برقراری آن بر کدام پایه استوار است؟ آیا تا به حال عبارت "دموکراسی آتنی" را شنیده اید؟ آیا می دانستید که حزب نازی در آلمان با روش دموکراتیک به قدرت رسید؟ پس چرا حکومت این حزب به فاجعه ی جنگ دوم جهانی و کشتار همگانی یهودیان انجامید؟

پاسخ همه ی این پرسش ها را در کتاب "دموکراسی" خواهید یافت.

کاربردها و فعالیت ها

نوجوانان را تشویق کنید خوانده های خود را با دیگران به بحث بگذارند، درباره ی انواع دموکراسی پژوهش کنند و آن ها را از زاویه های گوناگون با هم بسنجند. بکوشید در هر گروه یا جمعی که دوست دارند، آموزه های این کتاب را کنار هم تمرین کنند. نظرها و نتیجه ی کار با این کتاب را برای کتابک بفرستید. خواندن آن ها بی گمان برای ما و دیگران سودمند خواهد بود.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
علی اصغر سید آبادی, حمیدرضا نصیری پور
سال نشر
۱۳۸۳

ديدگاه شما