بازیافت چیست؟

بازیافت چیست؟
شناسنامه کتاب
عنوان اصلی: 
Recycling
نویسنده: 
Mike Goldsmith
مایک گلد اسمیت
برگردان: 
هایده کروبی
نگارنده: 
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- سال پانزدهم- شماره ۶

یکی از مهم ترین کارها، برای حفظ و نگهداری محیط زیست، بازیافت است در این کتاب، با سه اصل طلایی حفظ محیط زیست آشنا می شویم: بازکاهی، باز مصرف و بازیافت؛ هم چنین با دلایل و مراحل بازیافت هم آشنا می شویم.

در این کتاب، مخاطب می آموزد که چگونه می توان با بازیافت شیشه، پلاستیک، کاغذ، فلزات، بتن و لاستیک در مصرف انرژی صرفه جویی و به حفظ  منابع طبیعی کمک کرد.

این کتاب، که برای گروه سنی ج و د نوشته شده، با تصاویری گویا همراه است و در پایان فرهنگ توصیفی ونمایه هم دارد.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام