فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی صلح، ۳۰ شهریور

روز جهانی صلح همه‌ ساله در ۲۱ سپتامبر برپا می‌شود. این روز به طور ویژه به نبود جنگ و خشونت می‌پردازد و گاهی ممکن است منجر به یک آتش‌بس موقت در مناطق جنگی برای دسترسی به کمک‌های انسان‌دوستانه شود. روز جهانی صلح  اولین بار در سال ۱۹۸۲ برپا شد.

هرسال «زنگ صلح» در سازمان ملل (در شهر نیویورک) به‌صدا درمی‌آید. این زنگ از سکه‌های اهدایی کودکان از تمام قاره‌ها به جز آفریقا ساخته شده‌ است و هدیه‌ای از سوی انجمن سازمان ملل ژاپن جهت یادآوری «هزینه انسانی جنگ» است. در کنار زنگ نوشته‌ای را می‌توانید مشاهده کنید: «زنده باد صلح مطلق جهانی».
در این روز مردم می‌توانند لباس‌هایی با طرح کبوتر سفید صلح بپوشند و روز جهانی صلح را گرامی بدارند.

کتابک برای روز جهانی صلح کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟/ خرید کتاب چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟)
من قهرم!/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من قهرم!/ خرید کتاب من قهرم!)
من و خواهرم باهم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من و خواهرم باهم/ خرید کتاب من و خواهرم باهم)
دوستان خوب و یک فکر بکر!/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دوستان خوب و یک فکر بکر!/ خرید کتاب دوستان خوب و یک فکر بکر!)
چه خودخواه!/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب چه خودخواه!/ خرید کتاب چه خودخواه!)
این عروسک مال من است/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب این عروسک مال من است/ خرید کتاب این عروسک مال من است)
لولو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب لولو/ خرید کتاب لولو)
جدال بر سر رنگین کمان/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جدال بر سر رنگین کمان/ خرید کتاب جدال بر سر رنگین کمان)
آی دعوا دعوا دعوا/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آی دعوا دعوا دعوا/ خرید کتاب آی دعوا دعوا دعوا)
داگلی بغلی و پخت و پز پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب داگلی بغلی و پخت و پز پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب داگلی بغلی و پخت و پز پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی)
باشگاه سری فرانکلین – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باشگاه سری فرانکلین – مجموعه‌ی فرانکلین/ خرید کتاب باشگاه سری فرانکلین – مجموعه‌ی فرانکلین)
فرانکلین و بازی کامپیوتری – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فرانکلین و بازی کامپیوتری – مجموعه‌ی فرانکلین/ خرید کتاب فرانکلین و بازی کامپیوتری – مجموعه‌ی فرانکلین)
اما فرديناند اين کار را نکرد/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتا اما فرديناند اين کار را نکرد/ خرید کتاب اما فرديناند اين کار را نکرد)
روباه کوچک/ برای ۳ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب روباه کوچک/ خرید کتاب روباه کوچک)
هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه – قصه‌های روزی روزگاری روباهی ۴/ برای ۳ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه – قصه‌های روزی روزگاری روباهی ۴/ خرید کتاب هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه – قصه‌های روزی روزگاری روباهی ۴)
لوبی‌ها در من نبودم/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب لوبی‌ها در من نبودم/ خرید کتاب لوبی‌ها در من نبودم
بزن! بزن! -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۵)/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب بزن! بزن! -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۵)/ خرید کتاب بزن! بزن! -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۵))
مهمان برای خرس/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مهمان برای خرس/ خرید کتاب مهمان برای خرس)
دست برای زدن نیست/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دست برای زدن نیست/ خرید کتاب دست برای زدن نیست)
کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند/ خرید کتاب کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند)
آقای نارنجی خانم نارنجی/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقای نارنجی خانم نارنجی/ خرید کتاب آقای نارنجی خانم نارنجی)
چرا باید با دوستانم سهیم باشم؟ – مجموعه‌ی چرا باید/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چرا باید با دوستانم سهیم باشم؟ – مجموعه‌ی چرا باید/ خرید کتاب چرا باید با دوستانم سهیم باشم؟ – مجموعه‌ی چرا باید)
آخرین نفر تخم مرغ گندیده است – مجموعه گیلبرت و دوستانش/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آخرین نفر تخم مرغ گندیده است – مجموعه گیلبرت و دوستانش/ خرید کتاب آخرین نفر تخم مرغ گندیده است – مجموعه گیلبرت و دوستانش)
فرانکلین رئیس می‌شود – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فرانکلین رئیس می‌شود – مجموعه‌ی فرانکلین/ خرید کتاب فرانکلین رئیس می‌شود – مجموعه‌ی فرانکلین)
فرانکلین معذرت می‌خواهد – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فرانکلین معذرت می‌خواهد – مجموعه‌ی فرانکلین/ خرید کتاب فرانکلین معذرت می‌خواهد – مجموعه‌ی فرانکلین)
کاملیا نمی‌‌خواهد اسباب‌‌بازی‌‌هایش را قرض بدهد/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کاملیا نمی‌‌خواهد اسباب‌‌بازی‌‌هایش را قرض بدهد/ خرید کتاب کاملیا نمی‌‌خواهد اسباب‌‌بازی‌‌هایش را قرض بدهد)
شتر‌های دو کوهانه و شتر یک کوهانه (دعوا نکنیم…گفتگو کنیم)/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شتر‌های دو کوهانه و شتر یک کوهانه (دعوا نکنیم…گفتگو کنیم)/ خرید کتاب شتر‌های دو کوهانه و شتر یک کوهانه (دعوا نکنیم…گفتگو کنیم))
موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم)/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم)/ خرید کتاب موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم))
گرگی دشمن گرگ دیگر (دعوا نکنیم… گفتگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گرگی دشمن گرگ دیگر (دعوا نکنیم… گفتگو کنیم)/ خرید کتاب گرگی دشمن گرگ دیگر (دعوا نکنیم… گفتگو کنیم))
دو پرنده و یک کرم خاکی (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دو پرنده و یک کرم خاکی (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ خرید کتاب دو پرنده و یک کرم خاکی (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم))
گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ خرید کتاب گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم))
من باید همیشه برنده باشم! – مجموعه احساسات من/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من باید همیشه برنده باشم! – مجموعه احساسات من/ خرید کتاب من باید همیشه برنده باشم! – مجموعه احساسات من)
آلفونس ابری آیا این یک هیولاست؟/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آلفونس ابری آیا این یک هیولاست؟/ خرید کتاب آلفونس ابری آیا این یک هیولاست؟)
قهر و آشتی/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قهر و آشتی/ خرید کتاب قهر و آشتی)
کلاه حصیری/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کلاه حصیری/ خرید کتاب کلاه حصیری)
دعوای دوست‌های صمیمی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دعوای دوست‌های صمیمی/ خرید کتاب دعوای دوست‌های صمیمی)
من من هستم/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب من من هستم/ خرید کتاب من من هستم)
از دفترچه خاطرات یک نویسنده‌ی زرافه‌نشین/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب از دفترچه خاطرات یک نویسنده‌ی زرافه‌نشین/ خرید کتاب از دفترچه خاطرات یک نویسنده‌ی زرافه‌نشین)
دشمن/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دشمن/ خرید کتاب دشمن)
تولدت نَمبارک!/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تولدت نَمبارک!/ خرید کتاب تولدت نَمبارک!)
ساز دهنی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ساز دهنی/ خرید کتاب ساز دهنی)
کارزار کره/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کارزار کره/ خرید کتاب کارزار کره
شش مرد/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شش مرد/ خرید کتاب شش مرد)
پسر ماجراجو/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پسر ماجراجو/ خرید کتاب پسر ماجراجو)
کیو کیو کشتمت!/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب کیو کیو کشتمت!/ خرید کتاب کیو کیو کشتمت!)
تيستو سبز انگشتی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تيستو سبز انگشتی/ خرید کتاب تيستو سبز انگشتی)
زمانه صلح/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب زمانه صلح/ خرید کتاب زمانه صلح)
شلیک به ستاره‌ها/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شلیک به ستاره‌ها/ خرید کتاب شلیک به ستاره‌ها)
سه قصه/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سه قصه/ خرید کتاب سه قصه)
دختر ستاره‌ای/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دختر ستاره‌ای/ خرید کتاب دختر ستاره‌ای
مترسک و خدمتکارش/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مترسک و خدمتکارش/ خرید کتاب مترسک و خدمتکارش)
ماه بر فراز مانیفست/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ماه بر فراز مانیفست/ خرید کتاب ماه بر فراز مانیفست)
سکه‌ای از آسمان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سکه‌ای از آسمان/ خرید کتاب سکه‌ای از آسمان)
بن‌بست نورولت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بن‌بست نورولت/ خرید کتاب بن‌بست نورولت)
اسب جنگی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اسب جنگی/ خرید کتاب اسب جنگی)
جنگ چهارشنبه‌ها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگ چهارشنبه‌ها/ خرید کتاب جنگ چهارشنبه‌ها)
آتش‌خوارها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آتش‌خوارها/ خرید کتاب آتش‌خوارها)
تابستان زاغچه/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تابستان زاغچه/ خرید کتاب تابستان زاغچه)
شب بخیر فرمانده/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شب بخیر فرمانده/ خرید کتاب شب بخیر فرمانده)
جنگی که نجاتم داد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگی که نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که نجاتم داد)
جنگی که بالاخره نجاتم داد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگی که بالاخره نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که بالاخره نجاتم داد)
وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم - شعرنوجوان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم - شعرنوجوان/ خرید کتاب وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم - شعرنوجوان)
کتاب ارزش‌های زندگی - صلح/ برای کتابداران/ (خرید کتاب کتاب ارزش‌های زندگی - صلح
دستنامه ارزش‌های زندگی - پیش‌دبستان و سال اول دبستان/ برای کتابداران/ (خرید دستنامه
دستنامه ارزش‌های زندگی - دوم دبستان تا ششم دبستان/ برای کتابداران/ (خرید دستنامه)
دستنامه ارزش‌های زندگی - نوجوان/ برای کتابداران/ (خرید دستنامه)

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on