فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی جانوران مزرعه‏، ۱۰ مهر

«روز جهانی حیوانات مزرعه» هر سال در 2 اکتبر برگزار می‌شود. این روز باعث آگاهی مردم در مورد سوء استفاده و بدرفتاری با حیوانات می‌شود. روز جهانی حیوانات مزرعه همچنین به عنوان «روز جهانی حیوانات پرورشی» شناخته می‌شود و در روز تولد رهبر معنوی و فعال حقوق بشر، مهاتما گاندی جشن گرفته می‌شود. او معتقد بود که با همه موجودات زنده، از جمله حیوانات از هر نوع، باید با احترام و کرامت رفتار شود.

روز جهانی حیوانات مزرعه به عنوان بخشی از یک کمپین بین‌المللی جنبش حقوق حیوانات مزرعه در سال 1983 تأسیس شد. این روز آگاهی را در مورد رنج طولانی مدتی که حیوانات مزرعه متحمل شده‌اند و همچنین در مورد کشتار وحشیانه آنها افزایش می‌دهد. هدف اصلی جشن گرفتن این روز، احترام به حقوق حیوانات است.

کتابک برای روز جهانی جانوران مزرعه‏ کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب مقوایی این چیه؟ اون چیه؟ توی مزرعه/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب کتاب مقوایی این چیه؟ اون چیه؟ توی مزرعه/ خرید کتاب کتاب مقوایی این چیه؟ اون چیه؟ توی مزرعه)
یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو/ خرید کتاب یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو)
خرکوچولو حمام می‌کند/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرکوچولو حمام می‌کند/ خرید کتاب خرکوچولو حمام می‌کند)
لئو و پوپی در مزرعه/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی مجموعه کتاب لئو و پوپی/ خرید کتاب لئو و پوپی در مزرعه)
مرغ سرخ پاکوتاه/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه/ خرید کتاب مرغ سرخ پاکوتاه)
خرکوچولو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرکوچولو/ خرید کتاب خرکوچولو)
خرکوچولو و تولد یاکی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرکوچولو و تولد یاکی/ خرید کتاب خرکوچولو و تولد یاکی)
کتاب مقوایی حیوانات مزرعه – مجموعه‌ی پنجره رو وا کنید یک چیزی پیدا کنید/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مقوایی حیوانات مزرعه – مجموعه‌ی پنجره رو وا کنید یک چیزی پیدا کنید/ خرید کتاب مقوایی حیوانات مزرعه – مجموعه‌ی پنجره رو وا کنید یک چیزی پیدا کنید)
خوابی پر از گوسفند/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خوابی پر از گوسفند/ خرید کتاب خوابی پر از گوسفند)
غاز کوچولو تولدت مبارک – مجموعه غاز کوچولو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب غاز کوچولو تولدت مبارک – مجموعه غاز کوچولو/ خرید کتاب غاز کوچولو تولدت مبارک – مجموعه غاز کوچولو)
تو یک جوجه هستی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب تو یک جوجه هستی/ خرید کتاب تو یک جوجه هستی)
مجموعه پیتر خرگوشه/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی مجموعه پیتر خرگوشه/ خرید مجموعه پیتر خرگوشه)
خروس جهانگرد/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خروس جهانگرد/ خرید کتاب خروس جهانگرد)
اردک کشاورز/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اردک کشاورز/ خرید کتاب اردک کشاورز)
گربه آقای براون/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گربه آقای براون/ خرید کتاب گربه آقای براون)
برو خوکی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب برو خوکی/ خرید کتاب برو خوکی)
هر وقت خوک‌ها پرواز کنند/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند/ خرید کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند)
شلی، گوسفند پشمالو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شلی، گوسفند پشمالو/ خرید کتاب شلی، گوسفند پشمالو)
غازی که نمی‌خواست غاز باشد/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب غازی که نمی‌خواست غاز باشد/ خرید کتاب غازی که نمی‌خواست غاز باشد)
بز زنگوله‌پا/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بز زنگوله‌پا/ خرید کتاب بز زنگوله‌پا)
گاوی که از درخت بالا می‌رفت/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گاوی که از درخت بالا می‌رفت/ خرید کتاب گاوی که از درخت بالا می‌رفت)
کاملیا در مزرعه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کاملیا در مزرعه/ خرید کتاب کاملیا در مزرعه)
مرغابی کارلینه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مرغابی کارلینه/ خرید کتاب مرغابی کارلینه)
گربه کوچولو سفید و قورباغه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گربه کوچولو سفید و قورباغه/ خرید کتاب گربه کوچولو سفید و قورباغه)
مجموعه شش جلدی گربه کوچولوی سفید و قورباغه – اولین کتاب علمی من / برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی مجموعه شش جلدی گربه کوچولوی سفید و قورباغه – اولین کتاب علمی من/ خرید مجموعه شش جلدی گربه کوچولوی سفید و قورباغه – اولین کتاب علمی من)
گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ خرید کتاب گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم))
فامیل دور سگ و گربه – مجموعه داستان‌های زندگی دوستت دارم/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فامیل دور سگ و گربه – مجموعه داستان‌های زندگی دوستت دارم/ خرید کتاب فامیل دور سگ و گربه – مجموعه داستان‌های زندگی دوستت دارم)
تق تق ما! گاوهایی که تایپ می کنند/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب تق تق ما! گاوهایی که تایپ می کنند/ خرید کتاب تق تق ما! گاوهایی که تایپ می کنند)
پدر، پرچین و پسرها/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پدر، پرچین و پسرها/ خرید کتاب پدر، پرچین و پسرها)
یک فنجان دانستنی درباره‌ی حیوانات مزرعه – مجموعه یک فنجان دانستنی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی حیوانات مزرعه – مجموعه یک فنجان دانستنی/ خرید کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی حیوانات مزرعه – مجموعه یک فنجان دانستنی)
دایره‌المعارف کوچک من – حیوانات مزرعه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دایره‌المعارف کوچک من – حیوانات مزرعه/ خرید کتاب دایره‌المعارف کوچک من – حیوانات مزرعه)
بوقلمون غول‌پیکر – مجموعه کارآگاه زبل/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بوقلمون غول‌پیکر – مجموعه کارآگاه زبل/ خرید کتاب بوقلمون غول‌پیکر – مجموعه کارآگاه زبل)
هفت اسب هفت رنگ / برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هفت اسب هفت رنگ/ خرید کتاب هفت اسب هفت رنگ)
اسب و سیب و بهار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اسب و سیب و بهار/ خرید کتاب اسب و سیب و بهار)
اسب و سگ/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اسب و سگ/ خرید کتاب اسب و سگ)
مجموعه هنک، سگ گاوچران/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی مجموعه هنک، سگ گاوچران/ خرید مجموعه هنک، سگ گاوچران)
اسب جنگی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب اسب جنگی/ خرید کتاب اسب جنگی)
اسب پرنده/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب اسب پرنده/ خرید کتاب اسب پرنده)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on