راهنمای اجرای کارگاه بازی

انواع بازی
صفحات فرعی
بازی ها انواع مختلفی دارند. در اینجا تنها به دو نوع اجرا اشاره می شود: ۱. بازی فردی            ۲. بازی گروهی. بازی فردی در بازی فردی...
ارزش های بازی برای کودک
صفحات فرعی
بازی برای کودکان ارزش های بسیاری دارد که می توان آن ها را  به سه بخش  تقسیم کرد: ۱. ارزش جسمانی     ۲. ارزش عقلانی و شخصیتی     ۳. ارزش اجتماعی...
ویژگی های وسایل بازی
صفحات فرعی
  وسایل بازی باید دارای ویژگی های زیر باشند: کودک را یاری دهند تا تجربه کند، کشف کند و طبیعت و محیط پیرامون خود را بشناسد. در این بخش، مهم ترین مواد آب، خاک، گل رس و... هستند. محرک...
تعریف بازی
صفحات فرعی
فعالیتی که با میل و اختیار و باهدف سرگرمی و تفریح در اوقات فراغت انجام می شود، بازی نام دارد.   بنابر این تعریف، بازی دارای ویژگی های زیر است: بازی، فعالیتی اختیاری است. کودک می تواند آن...
سخن آغازین درباره کارگاه بازی
صفحات فرعی
بازی و بازی کردن بخشی از زندگی انسان هاست. بازی ها اوقات فراغت را پر می کنند و به زندگی شادی می بخشند. در گذشته، از آن جا  که کار روزانه و تلاش برای زندگی بسیار توانفرسا بود، توجه به بازی، نوعی...

پرسش و پاسخ