ادبیات کلاسیک جهان

ادبیات کلاسیک جهان

کتاب‌هایی که در این بخش معرفی شده‌اند، آثاری هستند که از آزمون زمان، سربلند بیرون آمده و جاودانه شده‌اند و به سبب درونمایه‌ی انسانی و جهانشمول و دارا بودن ارزش هنری، همواره تازگی خود را حفظ و با کودکان و نوجوانان نسل‌های سرزمین‌های گوناگون ارتباط برقرار کرده‌اند

عضویت در کانال تلگرام