مجموعه داستان‌های شاهنامه

شاید یکی از اسرار ماندگاری شاهنامه فردوسی جنبه قوی داستانی و داستان های متعدد آن باشد. مجموعه داستان‌های شاهنامه مجموعه‌ایست که برخی از این داستان‌ها را با محور قراردادن شخصیت‌های شاهنامه بازنویسی کرده است.

برخی از این داستان‌ها عبارتند از: فریدون، منوچهر، رودابه، رستم، گیو، بیژن، اسفندیار، سهراب، سیاوش، فرود، بهرام چوبین، گردآفرید و ...

در هر یک از جلدهای این مجموعه کنش‌ها و رفتارهای حماسی قهرمان در مقابل زندگی و مشکلات آن نشان داده می‌شود، مثل گذر رستم از سختی‌های هفت‌خوان و پیروزی او در کتاب "رستم" همچنین نقاط ضعف قهرمان‌ها و تأثیر این ضعف‌ها در زندگی‌شان در این مجموعه موردتوجه است، مثل تأثیر خشم و بدخلقی "توس"؛ پهلوان و سردار معروف ایرانی در برافروختن شعله‌های جنگ در کتاب "فرود" داستان‌های این مجموعه با لطف ادبی و به نثر روان امروزی و با حفظ روح حماسی شاهنامه روایت شده‌اند و سبب لذت ادبی‌اند.

تهیه کننده
فروغ جمالی
سال نشر
۱۳۸۴
نویسنده
آتوسا صالحی
Submitted by admin on