کتاب کودک و نوجوان: لالا گلدون، لالا ماهی

لالا گلدون، لالا ماهی

 افسانه شعبان نژاد در این کتاب چندین لالایی کوتاه برای کودکان سروده است که با تصویرهای حسن عامه کن همراه شده است.

این کتاب از مجموعه کتاب های لالایی است که انتشارات امیرکبیر با سروده های شاعران کودک در قالب کتاب های تصویری منتشر کرده است.

دو جلد دیگر از آن ها که از جنبه کلام و تصویر برای نوزاد و نوپا مناسب تر است، "لالالا، ابر پاره" سروده اسدالله شعبانی و تصویرگری نغمه صالحی و "عروسک جان لالا کن" سروده جعفر ابراهیمی با تصویرگری مریم حسن نژاد است.

 

شناسنامه کتاب:
ناشر
شاعر
افسانه شعبان نژاد
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
گروه کتابشناسی کتابک

ديدگاه شما