کتاب درمانی

کتاب‌درمانی زمانی که کودک در فشارهای روحی مانند بستری‌بودن در بیمارستان، از دست دادن خانواده یا دوست و جدایی والدین،‌ یا در شرایط جنگ و رخداد‌های طبیعی همچون سیل و زلزله قرار می‌گیرد، توصیه شده است. کتاب می‌تواند کودکان را در درک عواطف خود، همذات‌پنداری با شخصیت‌هایی که احساس‌های‌ مشابه را تجربه می‌کنند و همچنین آگاهی پیدا کردن نسبت به چگونگی برخورد دیگران با همان مشکلات، یاری رساند.

کتاب می‌تواند مانند آینه باشد؛ به این معنا که بازتاب‌‌دهنده‌ ویژگی‌های ظاهری، روابط، احساس‌ها‌ و اندیشه‌های کودکان باشد. همچنین کتاب می‌تواند کودکان را به نگاه فراتری از خود و پیرامون‌شان دعوت کند تا با شخصیت‌ها و شرایط پیوند برقرار کنند.

داستان ها، ابزاری برای کاهش مشکلات روان شناختی کودکان
نویسنده:
زهره پریرخ و زهرا مجدی
سال انتشار:
۱۳۸۸
کودکان به قصه نیاز دارند: کاربر دهای افسانه و افسون
نویسنده:
Bruno Bettelheim
برونو بتلهایم
سال انتشار:
۱۳۸۴