طبیعت و کودک خردسال؛ راهنمای عمل مدارس طبیعت
نویسنده:
Ruth Wilson
رات ویلسون
ناشر:
سال انتشار:
‏‫۱۳۹۵
آشنایی با بحران‌زدگی در کودکان
نویسنده:
زهرا قایینی
سال انتشار:
۱۳۹۶
کتاب کودک و نوجوان: قصه گفتن به کمک حس لامسه (کتاب الکترونیکی)
نویسنده:
Tactile Book Advancement Group
http://www.tactilebooks.org
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب کودک و نوجوان: باغبانی در دسترس
نویسنده:
Hans Schuman
هانس شومان
سال انتشار:
۱۳۸۹
کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه - راهنمای مناسب سازی کتاب برای همه
نویسنده:
Sissel Swensen
سیسیل هافگارد سونسن
سال انتشار:
۱۳۸۹
داستان بن، حق کودک ناشنوا برای استفاده از زبان اشاره
نویسنده:
Lorraine Fletcher
لورن فلچر
سال انتشار:
۱۳۷۷
ناشنوا مثل من
نویسنده:
Thqmas S.‎ Spardley & James P.‎ Spradley
تامس اس اسپردلی و جیمز پی. اسپردلی
سال انتشار:
۱۳۷۰
مقابله با لکنت
نویسنده:
Frederik Pemberton Murray
فردریک پمبرتن موری
سال انتشار:
۱۳۸۷
گامهای پیشرفت برای کودکان دیرآموز
نویسنده:
محمدرضا نامنی، افسانه حیات روشنایی و فریده ترابی میلانی
سال انتشار:
۱۳۸۱
آموزش گام به گام کودکان نابینا - ناشنوا
نویسنده:
یونس لطفی و دیگران
سال انتشار:
۱۳۸۴
نویسنده:
مرحوم محمدرضا نامنی و افسانه حیات روشنایی، فریده ترابی میلانی
سال انتشار:
۱۳۸۱
نویسنده:
کریستن آرتر، هیتر ال، استیو مک کال، مایک مک لیندن و جولیت استون
سال انتشار:
۱۳۸۳
زبان اشاره فارسی۳
نویسنده:
ایران بهادری، مرتضی پیروزی، حبیب تهرانی زاده، محسن لوح موسوی و رضا محمودی
سال انتشار:
۱۳۷۸
من نابینا نیستم، فقط خوب نمی بینم!
نویسنده:
جی. کرک هورتون
سال انتشار:
۱۳۸۱