وبلاگ کتابک

وبلاگ کتابک

نشانی باد - عباس یمینی شریف

که دیده باد را؟ از آن

به بچه ها دهد نشان

ندیده باد را کسی

به چشم خویش در جهان

ولی اگر کنی نظر

به دشت و باغ و بوستان

چو می خورند برگ ها

به شاخه ها تکان تکان

درخت ها به پیش و پس

شوند خم سرود خوان

خورند شاخه ها به هم

رود - محمود کیانوش

یک روز چشمه ساری،

باریک چون نواری،

از کوه سر در آورد،

گردید جویباری.

با خنده و ترانه

بر کوه شد روانه،

از مارپیچ دره

می رفت شادمانه.

راهش که تنگ می شد،

خیلی زرنگ می شد؛

با سنگ های سرسخت

مشغول جنگ می شد.

بازیچه های بچه ها - پروین دولت آبادی

آی بادبادک!

آی جغجغه!

آی فرفره!

بازیچه دارم، بچه ها،

آی بچه های کوچه ها!

بازیچه های رنگ رنگ،

ارزان و زیبا و قشنگ!

آمد دوباره پیرمرد

آن پیرمرد دُوره گرد.

با آن نگاه مهربان،

آن پیرمرد خوش زَبان

لالایی اهری

لالایی اهری

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی 

لا به لای گلهای سرخ 

خواب دنجی پیدا کنی

 

گردآورنده از اهر: رضا بالا گر

 

لالالایی ترکمنی ( هودی )

لالایی ترکمنی ( هودی )

برگردان لالایی :

آسوده بخواب فرزندم

که پدرت را به مکه روانه خوهم کرد

و آنگاه که بر می گردد 

سوغات مکه را پخش خواهم کرد

لالایی آملی

لالایی آملی

برگردان لالایی:

بچه بچه

بچه خودش به مهمانی می رود

بچه به کجا مهمانی می رود؟

بچه به بابل مهمانی می رود

در بابل چه کسی را دارد؟

دائی جانش هست

بابل را آب برد

(اما)دائی جانش را آب نبرد.

جادوی رنگ‌ها، فعالیتی برای کتاب روباه قرمز سلام

جادوی رنگ‌ها، فعالیتی برای کتاب روباه قرمز سلام

 این فعالیت را اریک کارل، نویسنده و تصویرگر محبوب کتاب روباه قرمز سلام ، برای تشویق بیشتر کودکان به خواندن، به پدر و مادرها و آموزگاران پیشنهاد کرده است:

شادی کودک، شادی جهان است!

شادی کودک، شادی جهان است!

 ۲۰ نوامبر یا ۲۹ آبان، روز جهانی کودک است. روزی که هر سال، با فرا رسیدن آن همگان بیش از هر چیز درباره  حقوق انسانی کودکان پافشاری می کنند. حق زنده ماندن، حق برخورداری از تغذیه خوب وبهداشت، حق برخورداری از امنیت و حق آموزش.

ما می توانیم با هم فقر یا ناداری را پایان بخشیم!

ما می توانیم با هم فقر یا ناداری را پایان بخشیم!

از سال ۱۹۹۳ هر ساله ۱۷ اکتبر برابر با ۲۵ مهرماه به پیشنهاد سازمان های غیردولتی کوشنده برای ریشه کنی ناداری، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان روز جهانی ریشه کنی ناداری یا فقر شناخته شده است.

جهان من را روشنی بخش!

جهان من را روشنی بخش!

فدراسیون جهانی ناشنوایان از ۲۱ تا ۲۷ سپتامبر (۳۰ شهریور تا ۵ مهر) سال ۲۰۰۹ را به عنوان هفته جهانی ناشنوایان اعلام کرده است. انگیزه اصلی از این کار این است که مردم عادی و جامعه هایی که ناشنوایان در آن زندگی می کنند بتوانند با فرهنگ و نیازهای ناشنوایان آشنا شوند.

رنج تو روشنی جان من است

رنج تو روشنی جان من است

روز جهانی معلم، از سال ۱۹۹۴ در روز ۵ اکتبر (۱۳مهر) بزرگ داشته می شود، اما آغاز ماجرا به ۵ اکتبر سال ۱۹۶۶بر می گردد.

برای دوستی كه همواره دوست بچه ها ماند!

برای دوستی كه همواره دوست بچه ها ماند!

حسین ابراهیمی مترجم توانای ادبیات کودکان و نوجوانان، اکنون دو سالی است که ما را گذاشته و به سفری دور و دراز رفته است. سفری که برای بازگشت از آن امیدی و برای پایان آن نقطه ای نیست.

درس مهر از روزگار آموختیم

درس مهر از روزگار آموختیم

گرامی باد یاد معصومه سهراب

روزهای مهرماه که فرامی رسد، روز وداع همیشگی یکی دیگر از پیشگامان آموزش و پرورش خلاق و ادبیات کودکان در ایران است.

مردی از تبار آگاهی و سازندگی!

مردی از تبار آگاهی و سازندگی!

در تاریخ هر سرزمینی مردان و زنانی هستند که به سبب توانایی های ذاتی یا آنچه از جامعه برگرفته اند، ‌تاثیرهای گسترده ای بر پیشرفت ها و نوسازی جامعه خود می گذارند.

لالایی ها

لالایی ها

فهرست

از کودکی خويش تا کودکی ما

به یاد منصوره راعی، دوست کودکان ایران!

سده ای که ما پشت سرگذاشته ایم ، جدای از همه تحولات اجتماعی ، سده شتاب گرفتن حضور زنان و کودکان در زندگی اجتماعی و فرهنگی ما ایرانیان بوده است.

پروین ، سرشار از بهار بود!

پروین ، سرشار از بهار بود!

آری ، آری پروین سرشار از بهار بود! در یک چنین بهاری، در سال گذشته،‌ هنگامی که می رفتیم فروردین را پشت سر بگذاریم، و به ماه چون بهشت وارد شویم،‌ پروین دولت

آبادی پس از دوره ای بیماری طولانی پیوند با ما زمینی ها را گسست و به آشیانه خورشید پر کشید.

برای دوست شازده کوچولو که دوست ما هم بود

برای دوست شازده کوچولو که دوست ما هم بود

دو سال از آن رخداد غم انگیز می گذرد. دوست خوب کودکان و ترویج گری بی همتا که عشق به کودکان در وجود او سرشار بود. در هنگامه رسیدن بهار سال ۱۳۸۵ او را از دست دادیم. او ما و همه بچه های سرزمین خود را تنها گذاشت و رفت. ساویسا مهوار فرزند رنج و فقر بود.

عضویت در کانال تلگرام