کتاب های مرجع کودک و نوجوان

کتاب های مرجع کودک و نوجوان

کتاب‌هایی که در بخش کتاب‌های مرجع کودک و نوجوان کتابک پیشنهاد می‌شوند، اطلاعات مورد نیاز جوینده‌ را یا به صورت مستقیم در اختیار او قرار می‌دهند، مانند: فرهنگنامه ها، لغت‌نامه‌ها و اطلس‌ها که برای کودکان و نوجوانان تهیه شده‌اند یا جوینده را به منابع دیگری که اطلاعات مورد نیاز او را دربردارند، راهنمایی می‌کنند.
کتاب مرجع به كودك و نوجوان كمك مي‌كند تا برای پرسش‌هاي گوناگون خود در زمينه‌هاي مختلف دانش بشري پاسخ یابد. در واقع کتاب مرجع به کودک و نوجوان آگاهی می‌دهد كه اطلاعات مورد نياز خود را چگونه و در كجا بيابد.

 

کتاب‌هایی که در بخش کتاب‌های مرجع کودک و نوجوان کتابک پیشنهاد می‌شوند، اطلاعات مورد نیاز جوینده‌ را یا به صورت مستقیم در اختیار او قرار می‌دهند، مانند: فرهنگنامه ها، لغت‌نامه‌ها و اطلس‌ها که برای کودکان و نوجوانان تهیه شده‌اند یا جوینده را به منابع دیگری که اطلاعات مورد نیاز او را دربردارند، راهنمایی می‌کنند.
کتاب مرجع به كودك و نوجوان كمك مي‌كند تا برای پرسش‌هاي گوناگون خود در زمينه‌هاي مختلف دانش بشري پاسخ یابد. در واقع کتاب مرجع به کودک و نوجوان آگاهی می‌دهد كه اطلاعات مورد نياز خود را چگونه و در كجا بيابد.

 

۱۸ سند موجود است.

عضویت در کانال تلگرام