کتاب های آسان خوان برای کودکان

کتاب‌هایی که در این بخش پیشنهاد می‌شوند، کتاب‌هایی مناسب کودکان با نیازهای ویژه و کودکان کم‌توان ذهنی هستند این کتاب‌ها برای کودکان نوآموز با مهارت‌های ابتدایی خواندن نیز پیشنهاد می‌‍شوند.

جلمه‌های کوتاه، کلمات آشنا و متن ساده، از ویژگی‌های این گونه کتاب‌ها هستند. به دلیل همین ویژگی‌ها، کتاب‌های آسان خوان به کودکان نوآموز کمک می‌کنند تا در خواندن داستان دچار خستگی و بی‌حوصلگی نشوند و برعکس با اشتیاق بیشتری متن کتاب را بخوانند. همچنین متن ساده و کوتاه این کتاب‌ها به کودکان با نیازهای ویژه کمک می‌کند با داستان ارتباط بهتری برقرار کنند.