نقش آموزگاران در پيدايش فضای شوق انگيز كتابخوانی

نقش آموزگاران در پيدايش فضای شوق انگيز كتابخوانی

چون در كشورهای توسعه نیافته بخش بزرگی از كودكان در خانه با فضایی مناسب برای مطالعه روبه رو نیستند، آموزشگاه ها و كتابخانه ها باید بار اصلی تشویق كتابخوانی را برعهده گیرند.

گرایش به كتابخوانی به نگرش فرهنگی افراد جامعه درباره مطالعه، چه برای پیشرفت های حرفه ای و یا اجرای نقش های اجتماعی، وابسته است.

آموزشگاه ها و آموزگاران باید ترویج كتابخوانی را جزئی مهم از كار آموزشی و تربیتی خود قرار دهند، تا جست و جوی اطلاعات در كتاب ها و مطالعه كتاب یك عادت شود. یكی از مهمترین وظایف پیش روی آموزگار، گسترش مطالعه آزاد دانش آموزان است. برای دانش آموزانی كه در خانه پایه های چنین عادتی را به دست نیاورده اند، این موضوع یكی از مهمترین چالش های آموزگار است. توسعه عادت به مطالعه همچنین به كار آموزشی آموزگار در زمینه های گوناگون به ویژه مهارت خواندن (روخوانی)، كمك فراوانی می كند. برای پیشرفت كار آموزشی، دانش آموز باید انگیزه كافی در فراگیری داشته باشد. مطالعه آزاد مطمئن ترین ابزار برای پدید آوردن انگیزه در فراگیری است.

هنگامی كه كودك در می یابد با فراگیری مهارت خواندن می تواند قصه هایی بخواند كه برایش لذت بخش و سرگرم كننده است، یادگیری چنین مهارتی برای او معنا می یابد. معنادار بودن فراگیری مهارت خواندن، انگیزه فراگیری این مهارت را تقویت می كند. در شیوه های آموزشی نو، هر روز بیشتر كوشش می شود تا یاد دادن مهارت خواندن و نوشتن را با نثرهای داستانی پیوند دهند. تجربه نشان می دهد دانش آموزانی كه به دلیل گرایش های شخصی كتاب مطالعه می كنند، مطالب را روان تر می خوانند و بهتر درمی یابند. در ظاهر مطالعه آزاد كه برپایه خواسته های كودك است، از مطالعه اجباری كه با تكالیف درسی دانش آموز پیوند دارد، جدا می شود و مطالعه آزاد در حیطه كار آموزگاران جای نمی گیرد. اما اكنون ثابت شده است كودكانی كه سطح مطالعه آزاد آن ها بالاتر است، نه تنها در فراگیری مهارت خواندن پیشرفت بهتری دارند، بلكه در دیگر درس ها نیز دانش آموزان موفق تری هستند. به این ترتیب، بایسته است آموزگاران مطالعه غیر درسی كودك را نیز سرپرستی كنند. این موضوع در درس ادبیات ضرورت آشكارتری دارد، زیرا این درس آشكارا با آموزش اصول و قواعد ادبی و نقد و بررسی آثار ادبی سر و كار دارد. افزون بر این ها، مطالعه آثار خوب ذوق و درك دانش آموز را رشد می دهد. آموزگاران باید بدانند در بیرون از آموزشگاه چیزهای بسیاری هست كه وقت كودك را به خود می خواند و با كتابخوانی او رقابت می كند. در این چالش تنها كتاب هایی كه خواندن آن ها كودكان را سرشار از لذت می كنند، می توانند رقیبان را پس برانند و جایگاه خود را استوار سازند.

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام