۱۲ مهر، روز جهانی حیوانات

۱۲ مهر، روز جهانی حیوانات

چهار اکتبر (۱۲ مهر)، «روز جهانی حیوانات» نام‌گذاری شده است. نخستین‌بار ایده نام‌گذاری این روز را «هنریچ زیمرمن»، نویسنده و ناشر آلمانی مطرح کرد.

او نخست، ۲۴ مارس ۱۹۲۵ (۴ فروردین ۱۳۰۴) را روز جهانی حیوانات در نظر گرفت، ولی در سال ۱۹۲۹، این روز به ۴ اکتبر تغییر یافت. در آغاز کشورهای آلمان، اتریش، سوئیس و چکسلواکی این روز را گرامی داشتند. زیمرمن برای جهانی شدن این روز، هر سال کوشش‌های خستگی‌ناپذیری کرد. سرانجام در سال ۱۹۳۱ (۱۳۱۰ ش.)، در «کنگره سازمان‌های جهانی حفاظت از حیوانات» در ایتالیا، پیشنهاد او برای ۴ اکتبر به‌عنوان روز جهانی حیوانات، به اتفاق آرا پذیرفته شد.

تارنمای رسمی روز جهانی حیوانات، مسئولیت‌های خود را در این روز چنین مطرح کرده است: با بهبود وضعیت کنونی حیوانات، روند پیشرفت استانداردهای رفاهی موجود در جهان را برای آن‌ها هموار کنیم. برگزاری روز جهانی حیوانات، جنبش‌های تأمین رفاه حیوانات را متحد می‌سازد، تا با تبدیل آن به حرکتی همگانی و جهانی، دنیا مکان بهتری برای زندگی حیوانات شود.

این روز در کشورهای گوناگون، جدا از ملیت، مذهب، باورها و ایدئولوژی‌های سیاسی، جشن گرفته می‌شود. به کمک افزایش آگاهی و آموزش در این حوزه، دنیایی می‌توانیم بسازیم که در آن همواره حیوانات موجوداتی با ادراک شناخته شوند و توجه و نظارت کامل به امکانات رفاهی آن‌ها برقرار باشد.

امروزه با گسترش زندگی شهرنشینی، انسان‌ها و به‌ویژه کودکان، کم‌تر با جانوران زیست‌بوم خود در تماس هستند و از وضعیت و نیازهای آن‌ها آگاهی اندکی دارند. با پیشرفت فناوری، هر روزه آسیب‌های جدی‌تری محیط زیست و اکوسیستم حیوانات را تهدید می‌کند و نگاه جهانی را به‌سوی نجات آن‌ها معطوف می‌دارد.

هر روزه در سراسر جهان، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، جنبش‌ها و رویدادهای فراوانی با مشارکت کودکان، برای حمایت از حیوانات در خطرِ آسیب برگزار می‌شود. آغاز آموزش‌هایی مانند این به کودکان، حس همیاری و همدردی آن‌ها را تقویت می‌کند و نگاه آن‌ها را به جهان زیستی‌شان دگرگون می‌سازد.

محیط زیست و حمایت از حیوانات، از دغدغه‌های سازمان‌های جهانی است. با مشارکت کودکان در چنین فعالیت‌هایی، آنان را نسبت به دیگر موجودات سیاره زمین حساس‌تر کنیم.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۷-۱۱ ۱۰:۰۰
برگردان:
نرگس پرسنده‌خیال
متن سفارشی:

ديدگاه شما