فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی دختربچه‌ها‏، 19 مهر

۱۱ اکتبر برابر با ۱۹ مهرماه روز جهانی دختربچه‌ها‏ نامگذاری شده است. از اهداف برگزاری این روز نشان دادن نیازهای دختران، توانمندسازی و تحقق حقوق دختران در جامعه است. دختران بسیاری در دنیا وجود دارند که دارای توانایی‌های منحصر به فرد بوده ولی متاسفانه از دسترسی به آموزش و یا حق تحصیل بازمانده‌اند. سرمایه‌گذاری در جهت پیشرفت دختران، اثری نیرومند در ساخته شدن جهانی بهتر در سال‌های آتی دارد.

کتابک برای روز جهانی دختربچه‌ها‏ کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

آنا کوچولو: مجموعه چهارجلدی/ برای 3 تا 7 سال (معرفی کتاب آنا کوچولو: مجموعه چهارجلدی/ خرید کتاب آنا کوچولو: مجموعه چهارجلدی)
مجموعه کانگوروی آبی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب مجموعه کانگوروی آبی/ خرید کتاب مجموعه کانگوروی آبی)
هدیه‌ای برای مادربزرگ/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب هدیه‌ای برای مادربزرگ/ خرید کتاب هدیه‌ای برای مادربزرگ)
گشت و گذار لی‌لی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب گشت و گذار لی‌لی/ خرید کتاب گشت و گذار لی‌لی)
درخت دختر/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب درخت دختر/ خرید کتاب درخت دختر)
نبات خانومی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب نبات خانومی/ خرید کتاب نبات خانومی)
حالا نشانت می دهم، کانگوروی آبی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب حالا نشانت می دهم، کانگوروی آبی/ خرید کتاب حالا نشانت می دهم، کانگوروی آبی)
تو یک جوجه هستی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب تو یک جوجه هستی/ خرید کتاب تو یک جوجه هستی)
من یک مامان تازه می‌خواهم/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب من یک مامان تازه می‌خواهم/ خرید کتاب من یک مامان تازه می‌خواهم)
هولپل تولپل، دوست پر زور من/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هولپل تولپل، دوست پر زور من/ خرید کتاب هولپل تولپل، دوست پر زور من)
گل‌‌های پیاده‌رو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گل‌‌های پیاده‌رو/ خرید کتاب گل‌‌های پیاده‌رو)
ایزی و راسو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ایزی و راسو/ خرید کتاب ایزی و راسو)
کیت، گربه و ماه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کیت، گربه و ماه/ خرید کتاب کیت، گربه و ماه)
نمکی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب نمکی/ خرید کتاب نمکی)
دری فانتاسماگوری/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دری فانتاسماگوری/ خرید کتاب دری فانتاسماگوری)
دوست/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دوست/ خرید کتاب دوست)
حباب پردردسر/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب حباب پردردسر/ خرید کتاب حباب پردردسر)
مون جادوگر/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مون جادوگر/ خرید کتاب مون جادوگر)
گوریل/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب گوریل/ خرید کتاب گوریل)
جادو/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب جادو/ خرید کتاب جادو)
به آب نزديک نشو دخترم/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب به آب نزديک نشو دخترم/ خرید کتاب به آب نزديک نشو دخترم)
دخترک با همه‌ی پرنده‌‌ها دوست بود/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب دخترک با همه‌ی پرنده‌‌ها دوست بود/ خرید کتاب دخترک با همه‌ی پرنده‌‌ها دوست بود)
​دختری با ذهن قدرتمند/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دختری با ذهن قدرتمند/ خرید کتاب دختری با ذهن قدرتمند)
دختر کوچولو و شیرش/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب دختر کوچولو و شیرش/ خرید کتاب دختر کوچولو و شیرش)
پنجره‌ی سلام و خداحافظی/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب پنجره‌ی سلام و خداحافظی/ خرید کتاب پنجره‌ی سلام و خداحافظی)
​عروسکم داگر/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب عروسکم داگر/ خرید کتاب عروسکم داگر)
​ماری ادلند، دخترک دانشمند – مجموعه راهت را پیدا کن/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ماری ادلند، دخترک دانشمند – مجموعه راهت را پیدا کن/ خرید کتاب ماری ادلند، دخترک دانشمند – مجموعه راهت را پیدا کن)
آلفونس و میلا/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب آلفونس و میلا/ خرید کتاب آلفونس و میلا)
نافل بانی‮‬‏‫: ویژه‌ی کلاس‌های آموزش فلسفه برای کودکان‏/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب نافل بانی‮‬‏‫: ویژه‌ی کلاس‌های آموزش فلسفه برای کودکان‏/ خرید کتاب نافل بانی‮‬‏‫: ویژه‌ی کلاس‌های آموزش فلسفه برای کودکان‏)
دو دوست/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب دو دوست/ خرید کتاب دو دوست)
​من و خواهرم کلارا/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من و خواهرم کلارا/ خرید کتاب من و خواهرم کلارا)
ماجرای زوفی/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب ماجرای زوفی/ خرید کتاب ماجرای زوفی)
کودکی هِلن کِلر (دختر شجاع) – دختر نابینا و ناشنوایی که شخصیت بزرگی شد/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب کودکی هلن کلر (دختر شجاع) – دختر نابینا و ناشنوایی که شخصیت بزرگی شد/ خرید کتاب کودکی هلن کلر (دختر شجاع) – دختر نابینا و ناشنوایی که شخصیت بزرگی شد)
دختر کوچولو و خوشبختی – مجموعه دنیا خانه‌ی من است/ برای 7 تا 9 سال/ ​(معرفی کتاب دختر کوچولو و خوشبختی – مجموعه دنیا خانه‌ی من است/ خرید کتاب دختر کوچولو و خوشبختی – مجموعه دنیا خانه‌ی من است)
انگشت جادویی/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب انگشت جادویی/ خرید کتاب انگشت جادویی)
دختر انار/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب دختر انار/ خرید کتاب دختر انار)
​معدن زغال سنگ کجاست؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟/ خرید کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟)
رزی گودنس دخترک مهندس/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب رزی گودنس دخترک مهندس/ خرید کتاب رزی گودنس دخترک مهندس)
مجموعه کیتی دختر آتش‌پاره/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب مجموعه کیتی دختر آتش‌پاره/ خرید کتاب مجموعه کیتی دختر آتش‌پاره)
من لارا هستم – روایتی از دختری با نشانگان داون – کودکان توانایی‌های متفاوت دارند/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب من لارا هستم – روایتی از دختری با نشانگان داون – کودکان توانایی‌های متفاوت دارند/ خرید کتاب من لارا هستم – روایتی از دختری با نشانگان داون – کودکان توانایی‌های متفاوت دارند)
ساختن فوق العاده است/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ساختن فوق العاده است/ خرید کتاب ساختن فوق العاده است)
در پی شباویز/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب در پی شباویز/ خرید کتاب در پی شباویز)
خاطره های خط خطی/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب خاطره های خط خطی/ خرید کتاب خاطره های خط خطی)
سفر جادویی پنج خواهر/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب سفر جادویی پنج خواهر/ خرید کتاب سفر جادویی پنج خواهر)
مجموعه جونی بی‌جونز/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب جونی بی جونز دزد نیستخرید کتاب جونی بی جونز دزد نیست)
دختری که در مهتاب خود را شست/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب دختری که در مهتاب خود را شست/ خرید کتاب دختری که در مهتاب خود را شست)
سولماز و سوگل – مجموعه دنیا خانه‌ی من است/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب سولماز و سوگل – مجموعه دنیا خانه‌ی من است/ خرید کتاب سولماز و سوگل – مجموعه دنیا خانه‌ی من است)
پی‌پی جوراب بلند/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب پی‌پی جوراب بلند/ خرید کتاب پی‌پی جوراب بلند)
سفر زندگی هانس کریستین اندرسن/ برای 7 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب سفر زندگی هانس کریستین اندرسن/ خرید کتاب سفر زندگی هانس کریستین اندرسن)
هفت اسب  هفت رنگ/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب هفت اسب  هفت رنگ/ خرید کتاب هفت اسب  هفت رنگ)
ماتیلدا/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب ماتیلدا/ خرید کتاب ماتیلدا)
مجموعه جودی دمدمی/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب مجموعه جودی دمدمی/ خرید کتاب مجموعه جودی دمدمی)
مجموعه آملیا بدلیا/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب مجموعه آملیا بدلیا/ خرید کتاب مجموعه آملیا بدلیا)
لنا لیستی/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب لنا لیستی/ خرید کتاب لنا لیستی)
کر قهرمان/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب کر قهرمان/ خرید کتاب کر قهرمان)
خانواده بزرگ (عجیب) و خوشحال من/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب خانواده بزرگ (عجیب) و خوشحال من/ خرید کتاب خانواده بزرگ (عجیب) و خوشحال من)
شرورترین دختر مدرسه مبصر می‌شود/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب شرورترین دختر مدرسه مبصر می‌شود/ خرید کتاب شرورترین دختر مدرسه مبصر می‌شود)
مجموعه سه‌جلدی سه دخترون/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب مجموعه سه‌جلدی سه دخترون/ خرید کتاب مجموعه سه‌جلدی سه دخترون)
توی خون برندا یک اژدها زندگی می کنه/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب توی خون برندا یک اژدها زندگی می کنه/ خرید کتاب توی خون برندا یک اژدها زندگی می کنه)
چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۹ تا ۱۲ سال/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۹ تا ۱۲ سال/ خرید کتاب چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۹ تا ۱۲ سال)
دختری که هرگز اشتباه نمی‌کرد/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب دختری که هرگز اشتباه نمی‌کرد/ خرید کتاب دختری که هرگز اشتباه نمی‌کرد)
چطور در فضای مجازی مراقب خودمان باشیم؟ – مجموعه راهنمای دختر امروزی/ برای 9 تا 12 سال/ ​(معرفی کتاب چطور در فضای مجازی مراقب خودمان باشیم؟ – مجموعه راهنمای دختر امروزی/ خرید کتاب چطور در فضای مجازی مراقب خودمان باشیم؟ – مجموعه راهنمای دختر امروزی)
جزیره شادی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب جزیره شادی/ خرید کتاب جزیره شادی)
درخت قرمز/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب درخت قرمز/ خرید کتاب درخت قرمز)
اسم من مینا است/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اسم من مینا است/ خرید کتاب اسم من مینا است)
داستان تریسی‌بیکر/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب داستان تریسی‌بیکر/ خرید کتاب داستان تریسی‌بیکر)
ناهی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب ناهی/ خرید کتاب ناهی)
ستاره‌ها را بشمار/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب ستاره‌ها را بشمار/ خرید کتاب ستاره‌ها را بشمار)
شیطون‌ترین دختر مدرسه/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب شیطون‌ترین دختر مدرسه/ خرید کتاب شیطون‌ترین دختر مدرسه)
دختری که می‌خواست کتاب‌ها را نجات دهد/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دختری که می‌خواست کتاب‌ها را نجات دهد/ خرید کتاب دختری که می‌خواست کتاب‌ها را نجات دهد)
نامادری من/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب نامادری من/ خرید کتاب نامادری من)
دختری که باغ را سرسبز کرد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختری که باغ را سرسبز کرد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان/ خرید کتاب دختری که باغ را سرسبز کرد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان)
دختری که مزرعه را نجات داد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختری که مزرعه را نجات داد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان/ خرید کتاب دختری که مزرعه را نجات داد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان)
دختر جوهر و ستاره‌ها/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دختر جوهر و ستاره‌ها/ خرید کتاب دختر جوهر و ستاره‌ها)
فقط دخترها بخوانند – هرچه باید درباره بلوغ بدانید/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب فقط دخترها بخوانند – هرچه باید درباره بلوغ بدانید/ خرید کتاب فقط دخترها بخوانند – هرچه باید درباره بلوغ بدانید)
پرسش‌های دخترانه – هر چه دوست دارید درباره بلوغ بپرسید/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پرسش‌های دخترانه – هر چه دوست دارید درباره بلوغ بپرسید/ خرید کتاب پرسش‌های دخترانه – هر چه دوست دارید درباره بلوغ بپرسید)
ورت، دختری که دوست نداشت جادوگر شود/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب ورت، دختری که دوست نداشت جادوگر شود/ خرید کتاب ورت، دختری که دوست نداشت جادوگر شود)
از دخترها گفتن، از مادرها شنیدن – هرچه باید درباره بلوغ از مادرتان بپرسید/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب از دخترها گفتن، از مادرها شنیدن – هرچه باید درباره بلوغ از مادرتان بپرسید/ خرید کتاب از دخترها گفتن، از مادرها شنیدن – هرچه باید درباره بلوغ از مادرتان بپرسید)
نگرانی‌های دخترانه – چگونه تغییرات طبیعی دوران بلوغم را بشناسم؟/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب نگرانی‌های دخترانه – چگونه تغییرات طبیعی دوران بلوغم را بشناسم؟/ خرید کتاب نگرانی‌های دخترانه – چگونه تغییرات طبیعی دوران بلوغم را بشناسم؟)
شادی‌های دخترانه – چگونه شادی را تبدیل به یک عادت کنم؟/ برای 9 تا 12 سال/ بررای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب شادی‌های دخترانه – چگونه شادی را تبدیل به یک عادت کنم؟/ خرید کتاب شادی‌های دخترانه – چگونه شادی را تبدیل به یک عادت کنم؟)
احساسات دخترانه – چگونه احساسات خودم را بشناسم و ابراز کنم؟/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب احساسات دخترانه – چگونه احساسات خودم را بشناسم و ابراز کنم؟/ خرید کتاب احساسات دخترانه – چگونه احساسات خودم را بشناسم و ابراز کنم؟)
آدم برفی و گل سرخ/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب آدم برفی و گل سرخ/ خرید کتاب آدم برفی و گل سرخ)
عینکی برای اژدها/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب عینکی برای اژدها/ خرید کتاب عینکی برای اژدها)
چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۱۲ تا ۱۷ سال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۱۲ تا ۱۷ سال/ خرید کتاب چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۱۲ تا ۱۷ سال)
الای افسون‌شده/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب الای افسون‌شده/ خرید کتاب الای افسون‌شده)
جنگی که نجاتم داد/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب جنگی که نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که نجاتم داد)
جنگی که بالاخره نجاتم داد/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب جنگی که بالاخره نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که بالاخره نجاتم داد)
شانس ضرب در هفت/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب شانس ضرب در هفت/ خرید کتاب شانس ضرب در هفت)
قصه دخترای ننه دریا/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب قصه دخترای ننه دریا/ خرید کتاب قصه دخترای ننه دریا)
لالایی برای دختر مرده/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب لالایی برای دختر مرده/ خرید کتاب لالایی برای دختر مرده)
حتی یک دقیقه کافی است/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب حتی یک دقیقه کافی است/ خرید کتاب حتی یک دقیقه کافی است)
پیش از بستن چمدان/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب پیش از بستن چمدان/ خرید کتاب پیش از بستن چمدان)
فرار به موزه نیویورک/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب فرار به موزه نیویورک/ خرید کتاب فرار به موزه نیویورک)
یک سال بدون او/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب یک سال بدون او/ خرید کتاب یک سال بدون او)
پرنده بی‌آشیان/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب پرنده بی‌آشیان/ خرید کتاب پرنده بی‌آشیان)
روزنوشت های درخت ته کلاس/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب روزنوشت های درخت ته کلاس/ خرید کتاب روزنوشت های درخت ته کلاس)
آرزوی سوم/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب آرزوی سوم/ خرید کتاب آرزوی سوم)
مجموعه نانسی درو/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب مجموعه نانسی درو/ خرید کتاب مجموعه نانسی درو)
لالابای/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب لالابای/ خرید کتاب لالابای)
آسمان سرخ در سپیده دم/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب آسمان سرخ در سپیده دم/ خرید کتاب آسمان سرخ در سپیده دم)
لنا روی شیروانی/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب لنا روی شیروانی/ خرید کتاب لنا روی شیروانی)
شمال ناکجا/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب شمال ناکجا/ خرید کتاب شمال ناکجا)
جسیکا کجاست؟/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب جسیکا کجاست؟/ خرید کتاب جسیکا کجاست؟)
یعقوب را دوست داشتم/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب یعقوب را دوست داشتم/ خرید کتاب یعقوب را دوست داشتم)
وقتی مژی گم شد/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب وقتی مژی گم شد/ خرید کتاب وقتی مژی گم شد)
در انتظار یک زندگی طبیعی/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب در انتظار یک زندگی طبیعی/ خرید کتاب در انتظار یک زندگی طبیعی)
هستی/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب هستی/ خرید کتاب هستی)
سیاه‌دل/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب سیاه‌دل/ خرید کتاب سیاه‌دل)
مومو/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب مومو/ خرید کتاب مومو)
دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد/ خرید کتاب دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد)
مجموعه آنچه دختران باهوش باید بدانند/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی مجموعه کتاب آنچه دختران باهوش باید بدانند/ خرید مجموعه کتاب آنچه دختران باهوش باید بدانند)
بی‌نظیر مثل یک فیل/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب بی‌نظیر مثل یک فیل/ خرید کتاب بی‌نظیر مثل یک فیل)
یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه ی کباب شده/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه ی کباب شده/ خرید کتاب یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه ی کباب شده)
چطور باید یک دختر زنده بماند؟/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب چطور باید یک دختر زنده بماند؟/ خرید کتاب چطور باید یک دختر زنده بماند؟)
دختری که ماه را نوشید!/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختری که ماه را نوشید!/ خرید کتاب دختری که ماه را نوشید!)
دختر ماه/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختر ماه/ خرید کتاب دختر ماه)
دختری به نام لاک‌پشت/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختری به نام لاک‌پشت/ خرید کتاب دختری به نام لاک‌پشت)
دختر ستاره‌ای/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختر ستاره‌ای/ خرید کتاب دختر ستاره‌ای)
ماه بر فراز مانیفست/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب ماه بر فراز مانیفست/ خرید کتاب ماه بر فراز مانیفست)
در جست‌وجوی آبی‌ها/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب در جست‌وجوی آبی‌ها/ خرید کتاب در جست‌وجوی آبی‌ها)
دیدار با جن‌ها/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دیدار با جن‌ها/ خرید کتاب دیدار با جن‌ها)
دختر ستاره ای همیشه عاشق/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختر ستاره ای همیشه عاشق/ خرید کتاب دختر ستاره ای همیشه عاشق)
رمان‌های سه‌گانه‌ی دختران کابلی/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب رمان‌های سه‌گانه‌ی دختران کابلی/ خرید کتاب نان‌آور - رمان‌های سه‌گانه‌ی دختران کابلی/ خرید کتاب سفر پروانه – رمان‌های سه‌گانه دختران کابلی/ خرید کتاب شهر گِلی – رمان‌های سه‌گانه دختران کابلی)
دختر آتش‌ساز/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختر آتش‌ساز/ خرید کتاب دختر آتش‌ساز)
لالانی دختر دریاهای دور/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب لالانی دختر دریاهای دور/ خرید کتاب لالانی دختر دریاهای دور)
دختران کوهستان – آکادمی شاهزاده‌خانم‌ها ۱/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختران کوهستان – آکادمی شاهزاده‌خانم‌ها ۱/ خرید کتاب دختران کوهستان – آکادمی شاهزاده‌خانم‌ها ۱)
هلن کلر، دختری که عاشق نور بود/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب هلن کلر، دختری که عاشق نور بود/ خرید کتاب هلن کلر، دختری که عاشق نور بود)
دختر پرتقال/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختر پرتقال/ خرید کتاب دختر پرتقال)
دختری که فیل دزدید/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب دختری که فیل دزدید/ خرید کتاب دختری که فیل دزدید)
در یک ظهر داغ تابستان دختری از بصره آمد/ برای 12 سال به بالا/ ​(معرفی کتاب در یک ظهر داغ تابستان دختری از بصره آمد/ خرید کتاب در یک ظهر داغ تابستان دختری از بصره آمد)
از مادرها گفتن، از دخترها شنیدن – هرچه باید درباره بلوغ به دخترتان بگویید/ برای بزرگسال/ ​(معرفی کتاب از مادرها گفتن، از دخترها شنیدن – هرچه باید درباره بلوغ به دخترتان بگویید/ خرید کتاب از مادرها گفتن، از دخترها شنیدن – هرچه باید درباره بلوغ به دخترتان بگویید)
اگر فرزند دختر دارید/ برای بزرگسال/ ​(معرفی کتاب اگر فرزند دختر دارید/ خرید کتاب اگر فرزند دختر دارید)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on