راهنمای اجرای کارگاه میراث فرهنگی

آشنایی با موزه ها

موضوع این کارگاه، آشنایی با موزه هاست. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کودکان با ساختار، شکل و موضوع یک موزه از نزدیک است.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
 صحافی سنتی

در این کارگاه کودکان به شیوه ی سنتی کتاب هایی را که خود نوشته اند صحافی می کنند.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
جلسه ی سوم :کارگاه مرمت سفال

در این کارگاه کودکان با شیوه ی مرمت ظروف سفالی آشنا می شوند.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: ۱ /
جلسه ی اول: آشنایی با میراث فرهنگی

در این کارگاه کودکان با مفهوم میراث فرهنگی و انواع آن و راه کارهایی برای پاسداری از آن آشنا می شوند.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
سخن آغازین کارگاه میراث فرهنگی

در این بخش با کارکردهای میراث فرهنگی برای کودکان, گروه سنی مخاطب و موضوع کارگاه ها آشنا خواهید شد.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
جلسه دوم: آشنایی با میراث معنویی

در این کارگاه کودکان با اسطوره ها, قصه ها و افسانه ها, نقالی, جشن ها و دیگر میراث معنوی آشنا می شوند.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

تجربه‌هایی برای کارگاه میراث فرهنگی

گردش در شهر با "تراموای چیستان"!

کتابخانه عمومی شهر بازل در سوییس امسال هم در تعطیلات تابستان مثل سال های گذشته  طرح تراموای چیستان برای کودکان و نوجوانان را به اجرا می گذارد.

نوشته : editor9 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام