تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان
نویسنده:
Bernadette Duffy
برنادت دافی
سال انتشار:
۱۳۸۰
هوش‌های چندگانه در کلاس‌های درس
نویسنده:
Thomas Armstrong
تامس آرمسترانگ
سال انتشار:
۱۳۸۳
چگونه استعداد ریاضی کودکان خود را پرورش دهیم؟
نویسنده:
سوزان مرویت
سال انتشار:
۱۳۷۹
نویسنده:
دیوید بوهم
سال انتشار:
۱۳۸۱
بخوان با من، بساز با من: ۱
نویسنده:
سودابه سالم
سال انتشار:
۱۳۸۴