پریسا، پروژه مطالعه ی آموزش جایگزین در آفریقای جنوبی

عنوان لاتین:
Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA

پریسا، یا پروژه مطالعه ی آموزش جایگزین در آفریقای جنوبی Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA)

 واحد مستقل برای رشد و پژوهش است که وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهر کیپ تاون است. پریسا در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد و از دل مبارزه با سامانه آموزش و پرورش نظام آپارتاید به وجود آمد.

پریسا طرح های بسیاری در مورد توسعه آموزش دو زبانه و سواد دوگانه در دوران کودکی دارد و افزون بر آن برای بالا بردن جایگاه زبان آفریقایی در جامعه تلاش می کند. این طرح در سیاست گذاری زبان در آموزش، به ویژه در سیاست گذاری آموزش و پرورش و اجرای آن در سطوح ملی و استانی دولت نقش دارد و روی یادگیری زبان مادری بر پایه نظام دوزبانه تمرکز می کند و بهترین واژه ها را در اختیار کودکان قرار می دهد تا آموزگاران و کودکان بتوانند به زبانی که آن را درک می کنند با هم ارتباط برقرار کنند.

در حال حاضر، پریسا به جست وجو و پژوهش در مورد کاربرد تبلت ها در مواد خواندنی به زبان مادری در جامعه  و کلاس های چند ملیتی پرداخته است. این طرح اکنون به دنبال یافتن بهترین کارکرد تبلت در ایجاد انگیزه و پشتیبانی از لذت خواندن است.

فعالیت های پریسا با فلسفه ی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان که به زبان مادری کودک ارج می نهد، همساز است. پژوهش آن ها در مورد استفاده از رسانه های جدید مانند تبلت ها برنامه ای پژوهشی منحصر به فردی است که روی آموزش دو زبانه و سواد دوگانه در آموزش دوران کودکی تمرکز می کند.

این مرکز در سال ۲۰۱۴ به همراه بانک کتاب کودکان کانادا جایزه ترویج کتابخوانی آساهی را از آن خود کرد.

برگردان:
بهار اشراق
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor3 on