کتابخانه کوچک برای کودکان آفریقای جنوبی

عنوان لاتین:
The Little Library

پروژه "کتابخانه کوچک" که جایزه آساهی ۱۹۹۶ را از آن خود کرد، بر پایه نوآوری "سازمان خواندن" (READ) آغاز شد.

هدف این پروژه انتشار کتاب های تصویری با کیفیت بالا، بهای مناسب و در دسترس قرار گرفتن برای کودکان افریقای جنوبی بود.

از ۱۰میلیون کودکی که کتاب های تصویری با کیفیت خوب برای آن ها تولید می شود، بیشتر آن ها به این گونه کتاب ها دسترسی ندارند و یا دسترسی اندکی دارند.

برنامه ریزان "کتابخانه کوچک" برای انجام این نیاز کودکان، شش کارگاه آموزشی با مدیریت خانم سوهپکر و با شرکت افرادی از گروه های گوناگون اجتماعی برپا کرد.

هدف این کارگاه ها تولید شماری کتاب بود با تاکید بر اهمیت گوناگونی و غنای انکارناپذیری که در سرزمینی چند فرهنگی وجود دارد.

با این حال، یکی از هدف های پروژه این بود که به یاری کتاب، رویکردهای مثبت نسبت به زبان مادری کودک، احترام گذاشتن به همه زبان ها و کسانی که به آن زبان ها سخن می گویند را تصویب کند.

برای آغاز کار و اطمینان از این که کتاب ها در آموزشگاه ها استفاده می شوند، برنامه ویژه آموزش زبان های گوناگون نیز تدوین شد تا از این گونه کتاب ها استفاده شود.

همچنین پوسترهای رنگی، نکته هایی برای کودکان، کارت های ترجمه به هفت زبان بومی و مواد شنیداری از داستان ها برای کامل شدن کتاب ها تهیه شد.

افزون بر این ها، آوازها، بازی ها و نمایش های عروسکی که از داستان ها برگزیده شده بود، به هفت زبان بومی آماده شد. همراه با کتاب ها، کتابچه آموزشی نیز تهیه شد تا اعتماد به نفس و انگیزه لازم در آموزگاران پدید بیاورد و آنان بتوانند در کلاس های شان از داستان ها و کتاب ها بهره ببرند.

کتابخانه کوچک برای کودکان آفریقای جنوبی

همچنین مجموعه ی دوم مواد آموزشی برای آموزش ریاضی و زبان بر پایه داستان ها تهیه شد. مطالب آموزشی این مجموعه، همچون مجموعه نخست، از سوی آموزگاران خلاق، رقصندگان، نوازندگان، آوازخوانان، هنرمندان و البته کودکان، با دقت بسیار آزمایش شد.

هنگامی که برنامه "کتابخانه کوچک" به پایان رسید، دو مجموعه ی گردآمده آموزشی به انتشارات دانشگاه کمبریج واگذار شد تا چاپ و منتشر شود. این ناشر بر پایه مفاهیم دو مجموعه نخست، مجموعه ی آموزشی دیگری نیز با نام "بسته مهارت های زندگی کمبریج" تهیه کرده است.

این مجموعه برای کودکان تهیه شده و به آن ها می آموزد در برابر مشکلات روزمره اجتماعی همچون کودک آزاری، بیماری ایدز، سل و زورگویی چگونه از خود محافظت کنند.

نگاه اصلی برنامه "کتابخانه کوچک" از این نظر ستودنی است که رویکردی همه جانبه به ایجاد و پیشبرد برنامه ای چند فرهنگی، چند زبانی و چند رسانه ای دارد.

کتاب های این پروژه با این هدف تهیه و تولید شدند تا با تجربه مشترک فرهنگی، کودکان افریقای جنوبی را به هم پیوند دهند.

Submitted by editor6 on