کتاب های محیط زیست برای کودک و نوجوان

کتاب های محیط زیست برای کودکان و نوجوانان، کتاب‌هایی داستانی یا غیرداستانی هستند که نگاه ویژه‌ای به مسئله محیط‌زیست و نگه‌داری از آن دارند.

از آن‌جا که نگه‌داری از محیط زیست مسئله‌ای مهم و ضروری است، لازم است آموزش‌های محیط زیستی را برای کودکان و نوجوانان در نظر بگیریم.

کتاب‌های این صفحه، آموزش‌هایی در جهت حفظ محیط زیست، بازیافت، کمبود آب، حفاظت از حیات وحش، تغییرات آب‌وهوای کره‌ی زمین و... است. هر کدام از این کتاب‌ها به موضوع خاصی درباره‌ی محیط زیست پرداخته‌اند.

انگشت جادویی