لالایی‌های کودکانه

لالا، لالا گل چایی

لالا، لالا گل چایی

این لالایی زیبا و دلنشین توسط سهیلا تذهیبی و شهلا شجاع‌دوست گردآوری شده است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوری
نکن از مادرت دوری                    

 لالا لالا گل سوسن
 سرت بردار لبت بوسم       

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی گل زیبای خورشید

لالا، لالا کبوتر
نزن در آسمان پر

که میخواهد بخواهد
گلِ زیبای مادر

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالا زمستون اومده باز-ثریا قزل ایاغ

لالا زمستون اومده باز
ببین برف سفید می رقصه با ناز

گل یخ رو تماشا کم تو گلدون
بوی عطرش پیچیده توی ایوون

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /
آلا لالا، گل زیره

آلا لالا، گل زیره
بچه‌م خوابش نمی گیره

آلا لالا، گلم باشی
نمیری در برم باشی

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی بیرجندی

الالالا، گل آلو،
دوخوشو سیب زرد آلو
الالالا، گلم باشی،
بخوابی بلبلم باشی،
تسلای دلم باشی.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی کرمانی

لالالا گل پونه
گدا امد در خونه
یه نان دادم بدش اومد
دو نان دادم خوشش اومد

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی تهرانی

لالالالا، گلم بودی
عزیز و مونسم بودی
برو لولوی صحرایی
ای بچه م چه می خوایی؟

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
 لالایی کاشمری (خراسان)

لالالا گل نازی،
بابات رفته به سربازی

لالالا گل پسته،
شدم از گریه هات خسته

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی شیرازی

لالالالا، گل آبشن
کاکا رفته چشوم روشن

لالالالا، گل خشخاش
کاکا رفته خدا همراش

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام