پوسترها و پیام‌های روز جهانی کتاب کودک

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۹/۱۳۸۸
نویسنده:
دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در مصر
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۸/۱۳۸۷
نویسنده:
چاکراباند پوسایاکریت (تایلند)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک  ۲۰۰۷/۱۳۸۶
نویسنده:
مارگاریت ماهی (زلاندنو)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۷/۱۳۶۶
نویسنده:
سرگئی میخائیل کوف
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۷/۱۳۷۶
نویسنده:
بوریس الف نوواک (اسلاوانی)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۳/۱۳۷۲
نویسنده:
مهدخت کشکولی(ایران)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۱/۱۳۷۰
نویسنده:
رنا کارتائیوس ( یونان )
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۰/۱۳۶۹
نویسنده:
مونیکا هیوز (کانادا)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۳/۱۳۸۲
نویسنده:
آناماریا ماخادو (پرو)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۹/۱۳۷۸
نویسنده:
میگل ا. فرناندز – پاچکو (اسپانیا)
نویسنده:
بارت مویرت (بلژیک)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۶/۱۳۷۵
نویسنده:
ژارن روتر (دانمارک)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۵/۱۳۷۴
نویسنده:
شیگئو واتانابه ( ژاپن )
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۴/۱۳۷۳
نویسنده:
کاترین پاترسن(آمریکا)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۸/۱۳۶۷
نویسنده:
پاتریشیا رایتسن (استرالیا)