نبرد کتاب ها، فعالیتی برای کشف لذت خواندن!

نبرد کتاب ها، طرحی است برای ترویج خواندن در مراکز آموزشی مناطق فرانسوی زبان سوئیس و دیگر مناطق فرانسوی زبان در دنیا. این طرح از سال ۱۹۹۷ آغاز شده و اکنون در ۹ کشور جهان برگزار می شود. نبرد کتاب ها در سال ۲۰۱۰ دوازدهمین دور خود را برگزار می کند.

هدف ها:

نبرد کتاب ها فعالیتی برای کشف لذت خواندن است و این هدف ها را دنبال می کند:

  • برانگیختن شوق به کشف لذت خواندن بین کودکان هشت تا دوازده ساله
  • انتخاب گزیده ای از کتاب های مختلف به زبان فرانسوی در اروپا، آفریقا و کانادا و قرار دادن آن ها در اختیار مدرسه هایی که در طرح شرکت دارند.
  • باز کردن دریچه ای بروی دنیای اندیشه و آگاهی از طریق خواندن
  • بهبود تبادل فرهنگی میان کلاس های شرکت کننده در کشورهای مختلف
  • برگزاری طرح "روز های ویژه"، مانند بازدید یا فعالیت های جمعی در ارتباط با مراکز فرهنگی محلی
  • آشنا کردن خوانندگان کتاب ها با نویسندگان و تصویرگران (برگزاری کارگاه مهارت های نوشتاری، همایش ها و مکاتبات)
  • برگزاری جشنواره کتاب
  • آموزش کودکان و نوجوان برای استفاده از اینترنت از طریق فعالیت های ارائه شده در پایگاه اینترنتی نبرد کتاب ها

"نبرد کتاب ها"، فعالیتی برای کشف لذت خواندن!

فعالیت ها

در اواخر ماه اکتبر (آبان) هر کلاس شرکت کننده، گزیده ای از کتاب های مناسب با گروه سنی خود را، دریافت می کند. سپس در دوره ای به مدت شش ماه دانش آموزان کتاب ها را می خوانند. کمیته برگزار کننده ی نبرد کتاب ها نیز در این مدت، برنامه ها و فعالیت های بسیاری را ارائه می کند. در پایان ماه آوریل و آغاز ماه می (فروردین/اردیبهشت) جشنواره کتاب برگزار می شود و نبرد کتاب ها هم به پایان می رسد.

"نبرد کتاب ها"، فعالیتی برای کشف لذت خواندن!

برنامه ها و فعالیت ها

در طول برگزاری این طرح، برنامه ها و فعالیت های گوناگونی به کلاس ها ارائه می شود. بسیاری از نویسندگان و تصویرگران در برنامه های مختلف طرح همکاری می کنند. کمیته نبرد کتاب ها هم کارگاه مهارت های نوشتاری و طرح "روز های ویژه" را برگزار می کند. دانش آموزان کلاس های شرکت کننده هم در مدت اجرای طرح در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار می گیرند: با هم دیدار می کنند و به مبادله کتاب می پردازند، باهم مکاتبه می کنند و با هم برای برگزاری جشنواره کتاب همکاری می کنند.

برگردان:
ترانه وکیلی
کشور:
سوئیس
Submitted by editor6 on