فهرست کتابک به مناسبت هفته‌ی بلندخوانی، 2 تا 8 بهمن

دوم بهمن‌ماه، سا‌ل‌روز تولد سایت ترویج کتابخوانی «کتابک»، به‌عنوان تنها پایگاه مجازی ترویج کتابخوانی برای کودکان در ایران است که از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان راه‌اندازی شده و تولید محتوا می‌کند. به همین مناسبت موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با هدف تاکید بر اهمیت بلندخوانی برای کودکان، دوم تا هشتم بهمن‌ماه را «هفته‌ی بلندخوانی» اعلام و در فراخوانی از تمامی پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، نهادهای کودکی و گروه‌های ترویج کتابخوانی در سراسر کشور دعوت کرده است تا به این رویداد مهم بپیوندند و دست کم هر روز ۱۵ دقیقه کتابی را برای کودکان خود بلند بخوانند

  بلندخوانی، به معنای خواندن یک کتاب با صدای بلند، همراه با بازتاب فضای عاطفی و فراز و فرود داستان برای یک کودک یا گروهی از کودکان است. بلندخوانی یکی از موثرترین شیوه‌های علاقه‌مند کردن کودکان و نوجوانان به خواندن کتاب و ضامن رشد ذهنی آن‌هاست. به همین سبب، در بسیاری از کشورهای دنیا، هر سال، روز یا هفته‌ای را به بلندخوانی اختصاص داده‌اند تا اهمیت این روش خواندن به همه خانواده‌ها، مربیان و آموزگاران یادآوری شود.

کتابک برای هفته‌ی بلندخوانی (دوم تا هشتم بهمن) کتاب‌های زیر را به همراه گروه سنی به شما معرفی می‌کند:

کتاب مقوایی سلام دنیا – سیاه و سفید نوزاد ۱/ برای ۰ تا ۱ سال/ (معرفی کتاب مقوایی سلام دنیا – سیاه و سفید نوزاد ۱/ خرید کتاب مقوایی سلام دنیا – سیاه و سفید نوزاد ۱)
کتاب مقوایی نگاه کن! نگاه کن! – سیاه و سفید نوزاد ۲/ برای ۰ تا ۱ سال/ (معرفی کتاب مقوایی نگاه کن! نگاه کن! – سیاه و سفید نوزاد ۲/ خرید کتاب مقوایی نگاه کن! نگاه کن! – سیاه و سفید نوزاد ۲)
مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من / برای ۰ تا ۳ / (معرفی مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من/ خرید مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من)
کتاب مقوایی روی زمین، زیر آب/ برای ۰ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب مقوایی روی زمین، زیر آب/ خرید کتاب مقوایی روی زمین، زیر آب)
دانشنامه نوزاد و نوپا/ برای ۰ تا ۳ سال/ (معرفی دانشنامه نوزاد و نوپا/ خرید دانشنامه نوزاد و نوپا)
مجموعه‌کتاب‌های مقوایی چهار جلدی نی‌نی/ برای ۰ تا ۳ سال/ (معرفی مجموعه‌کتاب‌های مقوایی چهار جلدی نی‌نی/ خرید مجموعه‌کتاب‌های مقوایی چهار جلدی نی‌نی)
سوسمار کوچولوی خوش‌حال/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب سوسمار کوچولوی خوش‌حال/ خرید کتاب سوسمار کوچولوی خوش‌حال)
پلنگ کوچولوی شیطون/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب پلنگ کوچولوی شیطون/ خرید کتاب پلنگ کوچولوی شیطون)
شیر کوچولوی عصبانی/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب شیر کوچولوی عصبانی/ خرید کتاب شیر کوچولوی عصبانی)
کرگدن کوچولوی خودخواه/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب کرگدن کوچولوی خودخواه/ معرفی کتاب کرگدن کوچولوی خودخواه)
گورخر کوچولوی حسود/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب گورخر کوچولوی حسود/ خرید کتاب گورخر کوچولوی حسود)
آهو کوچولوی ترسو/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب آهو کوچولوی ترسو/ خرید کتاب آهو کوچولوی ترسو)
مجموعه‌ی اِما/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی مجموعه‌ی اِما/ خرید مجموعه‌ی اِما)
احساس‌های من!/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب احساس‌های من!/ خرید کتاب احساس‌های من!)
همه می‌روند برای خواب/ برای ۰ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب همه می‌روند برای خواب/ خرید کتاب همه می‌روند برای خواب)
جم‌جمک برگ خزون / برای ۰ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جم‌جمک برگ خزون/ خرید کتاب جم‌جمک برگ خزون)
رفتم به باغی / برای ۰ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب رفتم به باغی/ خرید کتاب رفتم به باغی)
مرغ سرخ پاکوتاه/ برای ۰ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه/ خرید کتاب مرغ سرخ پاکوتاه)
لگن من / برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب لگن من/ خرید کتاب لگن من)
از 1 تا 10 / برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب از 1 تا 10/ خرید کتاب از 1 تا 10)
این بابای منه/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب این بابای منه/ خرید کتاب ٰاین بابای منه)
باید بروم دست‌شویی / برای ۱ تا ۵ سال / (معرفی کتاب باید بروم دست‌شویی/ خرید کتاب باید بروم دست‌شویی)
مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی/ خرید کتاب مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی)
پیشی بازی‌گوش/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب پیشی بازی‌گوش/ خرید کتاب پیشی بازی‌گوش)
پیشی در باغ گردش می­‌کند / برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب پیشی در باغ گردش می‌کند/ خرید کتاب پیشی در باغ گردش می­‌کند)
تو می‌دانی پیشی کجاست؟/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب تو می‌دانی پیشی کجاست؟/ خرید کتاب تو می‌دانی پیشی کجاست؟)
با قورباغه بشمار/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب با قورباغه بشمار/ خرید کتاب با قورباغه بشمار)
روز المر/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب روز المر/ خرید کتاب روز المر)
آب و هوا با المر/برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب آب‌ و هوا با المر/ خرید کتاب آب‌ و هوا با المر)
رنگ‌های المر/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب رنگ‌های المر/ خرید کتاب رنگ‌های المر)
دوستان المر/ برای 1 تا 5 سال/ معرفی کتاب دوستان المر/ خرید کتاب دوستان المر
خورشید خانوم آفتاب کن/ برای 1 تا 5 سال / (معرفی کتاب خورشید خانوم آفتاب کن/ خرید کتاب خورشید خانوم آفتاب کن)
قورباغه بیمار است/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب قورباغه بیمار است/ خرید کتاب قورباغه بیمار است)
تولد فیل کوچولو/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب تولد فیل کوچولو/ خرید کتاب فیل کوچولو)
یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو/ خرید کتاب یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو)
خرکوچولو حمام می‌کند /برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب خرکوچولو حمام می‌کند/ خرید کتاب خرکوچولو حمام می‌کند)
مجموعه‌ی سه جلدی مقوایی خرگوش کوچولو/ برای 1 تا 7 سال/ (معرفی مجموعه‌ی سه جلدی مقوایی خرگوش کوچولو/ خرید مجموعه‌ی سه جلدی مقوایی خرگوش کوچولو)
چه و چه یک بچه/ برای 1 تا 7 سال/ (معرفی کتاب چه و چه یک بچه/ خرید کتاب چه و چه یک بچه)
بزرگ شو! بزرگ شو! بزرگ شو! (کامی شی بای)/ برای 1 تا 7 سال/ (معرفی کتاب بزرگ شو! بزرگ شو! بزرگ شو! (کامی شی بای)/ خرید کتاب بزرگ شو! بزرگ شو! بزرگ شو! (کامی شی بای))
مجموعه‌ی اِما / برای 1 تا 7 سال/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی اِما/ خرید کتاب مجموعه‌ی اِما)
گربه دارم چه زرنگ! / برای 1 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گربه دارم چه زرنگ/ خرید کتاب گربه دارم چه زرنگ)
خرکوچولو و تولد یاکی / برای 3 تا 7سال/ (معرفی کتاب خرگوچولو تولد یاکی/ خرید کتاب خرکوچولو و تولد یاکی)
خرکوچولو/ برای 3 تا 7سال/ (معرفی کتاب خرکوچولو/ خرید کتاب خرکوچولو)
بابای فیل کوچولو / برای 3 تا 7سال/ (معرفی کتاب بابای فیل کوچولو/ خرید کتاب بابای فیل کوچولو)
مامان فیل کوچولو / برای 3 تا 7سال/ (معرفی کتاب مامان فیل کوچولو/ خرید کتاب مامان فیل کوچولو)
به‌به لیمو و کاکلی / برای 3 تا 7سال/ (معرفی کتاب به‌به لیمو و کاکلی/ خرید کتاب به‌به لیمو و کاکلی)
گنجشک که بال و پر داشت / برای 3 تا 7سال/ (معرفی کتاب گنجشک که بال و پر داشت/ خرید کتاب گنجشک که بال و پر داشت)
خرگوش کوچولو! و گروه کلاه به سرها/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو! و گروه کلاه به سرها/ خرید کتاب خرگوش کوچولو! و گروه کلاه به سرها)
دوستان خوب آماده ی ماجراجویی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب دوستان خوب آماده ی ماجراجویی/ خرید کتاب دوستان خوب آماده ی ماجراجویی)
دوستان خوب و یک فکر بکر!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب دوستان خوب و یک فکر بکر!/ خرید کتاب دوستان خوب و یک فکر بکر!)
هیس لالا کرده نی‌نی جون / برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب هیس لالا کرده نی‌نی جون/ خرید کتاب هیس لالا کرده نی‌نی جون)
آنجا که وحشی‌ها هستند (سفر به سرزمین وحشی‌ها) / برای 3 تا 9 سال/ معرفی کتاب آنجا که وحشی‌ها هستند (سفر به سرزمین وحشی‌ها)/ خرید کتاب آنجا که وحشی‌ها هستند (سفر به سرزمین وحشی‌ها)
اژدها کجاست؟/ برای 3 تا 9 سال (معرفی کتاب اژدها کجاست؟/ خرید کتاب اژدها کجاست؟)
اسباب‌کشی به خانه‌ی نو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب اسباب‌کشی به خانه‌ی نو/ خرید کتاب اسباب‌کشی به خانه‌ی نو)
آفتاب مهتاب چه رنگه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آفتاب مهتاب چه رنگه/ خرید کتاب آفتاب مهتاب چه رنگه)
دویدم و دویدم / برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دویدم و دویدم/ خرید کتاب دویدم و دویدم)
گوش‌بال بال‌گوش / برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گوش‌بال بال‌گوش/ خرید کتاب گوش‌بال بال‌گوش)

المر / برای 3 تا 9 سال / (معرفی کتاب المر/ خرید کتاب المر)
با تو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب با تو/ خرید کتاب با تو)
وپر، غول مهربان (کامی شی بای)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب وپر، غول مهربان (کامی شی بای)/ خرید کتاب وپر، غول مهربان (کامی شی بای))
لولو / برای 5 تا 9 سال/ معرفی کتاب لولو/ خرید کتاب لولو
تو بزرگ و من کوچک / برای 5 تا 9 سال/ خرید کتاب تو بزرگ و من کوچک
برو خوکی/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب برو خوکی/ خرید کتاب برو خوکی)
دم بریده/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دم بریده/ خرید کتاب دم بریده)
یپه در راه/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب یپه در راه/ خرید کتاب یپه در راه)
خرگوش بی‌دماغ/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرگوش بی‌دماغ/ خرید کتاب خرگوش بی‌دماغ)
18+2دارکوب / برای 5 تا 12 سال/ (معرفی کتاب 18+2دارکوب/ خرید کتاب 18+2دارکوب)
سلام ترس!/ برای 5 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سلام ترس!/ خرید کتاب سلام ترس!)
روباه کوچک / برای 5 تا 12 سال/ (معرفی کتاب روباه کوچک / خرید کتاب روباه کوچک)
این باغ وحش کوچک چه زیباست!/ برای 5 تا 12 سال/ (معرفی کتاب این باغ وحش کوچک چه زیباست!/ خرید کتاب این باغ وحش کوچک چه زیباست!)
به تماشای پرندگان برویم! (دوجلدی)/ برای 5 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب به تماشای پرندگان برویم! (دوجلدی)/ خرید کتاب به تماشای پرندگان برویم! (دوجلدی))
جادو / برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جادو/ خرید کتاب جادو)
پرنده قرمز / برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پرنده قرمز/ خرید کتاب پرنده قرمز)
دختر انار/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دختر انار/ خرید کتاب دختر انار)
درخت خرما و بزی / برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب درخت خرما و بزی/ خرید کتاب درخت خرما و بزی)
بچه ها و کوچه ها/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بچه ها و کوچه ها/ خرید کتاب بچه ها و کوچه ها
ملودی و جزیره‌ی موسیقی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ملودی و جزیره‌ی موسیقی/ خرید کتاب ملودی و جزیره‌ی موسیقی)
هویج پالتوپوش / برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هویج پالتوپوش/ خرید کتاب هویج پالتوپوش)
شیرشاه/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب شیرشاه/ خرید کتاب شیرشاه)
هفت اسب هفت رنگ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هفت اسب هفت رنگ/ خرید کتاب هفت اسب هفت رنگ)
مجموعه ماجراهای کوکو و پوپو/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب مجموعه ماجراهای کوکو و پوپو/ خرید کتاب مجموعه ماجراهای کوکو و پوپو)
جزیره‌ی شادی / برای 7 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ معرفی کتاب جزیره‌ی شادی/ خرید کتاب جزیره‌ی شادی
تونل / برای 7 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تونل/ خرید کتاب تونل)
فندق‌شکن / برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فندق‌شکن/ خرید کتاب فندق‌شکن)
آهنگ تار کولی / برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آهنگ تار کولی/ خرید کتاب آهنگ تار کولی)
آرش کمان‌دار / برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آرش کمان‌دار/ خرید کتاب آرش کمان‌دار)
امپراتور سیب زمینی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب امپراتور سیب زمینی/ خرید کتاب امپراتور سیب زمینی)
با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من/ خرید کتاب با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من)
عینکی برای اژدها/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب عینکی برای اژدها/ خرید کتاب عینکی برای اژدها)
مجموعه‌ی سه جلدی کله‌خرها / برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی مجموعه‌ی سه جلدی کله‌خرها/ خرید مجموعه‌ی سه جلدی کله‌خرها)
کبوتری نشسته روی شانه‌ات/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب کبوتری نشسته روی شانه‌ات/ خرید کتاب کبوتری نشسته روی شانه‌ات)
شال گردنی با رنگ های تابستانی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب شال گردنی با رنگ های تابستانی/ خرید کتاب شال گردنی با رنگ های تابستانی)
منِ آبی منِ سبز/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب منِ آبی منِ سبز/ خرید کتاب منِ آبی منِ سبز)
آدم برفی و گل سرخ / برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آدم‌برفی و گل سرخ/ خرید کتاب آدم‌برفی و گل سرخ)
فضانوردها در کوره آجرپزی / برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب فضانوردها در کوره آجرپزی/ خرید کتاب فضانوردها در کوره آجرپزی)
همايش پرندگان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب همايش پرندگان/ خرید کتاب همايش پرندگان)
آواره بی خورشید / برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آواره بی خورشید/ خرید کتاب آواره بی خورشید)
قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن/ خرید کتاب قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن)
پدیدآورندگان:
Submitted by editor74 on