کلام بزرگان

ویلیام باتلر ییتس

آموزش پر کردن یک سطل نیست، آموزش روشن کردن یک شعله است.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
مری الن کی

هیچ جانشینی برای کتاب در زندگی یک کودک وجود ندارد.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
ژوزف ژوبرت

آموزش دادن مانند یادگرفتن دوباره است.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
گروچو مارکس

من تلویزیون را بسیار آموزنده می دانم. هر زمان که تلویزیون در خانه ام روشن می شود، من به اتاق دیگر می روم و کتابی می خوانم.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
مهاتما گاندی

به گونه ای زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد. به گونه ای بیاموز که گویی برای همیشه زندگی خواهی کرد.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
 الیزابت هاردویک

بزرگترین هدیه برانگیختن شوقی برای خواندن است.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
رنه دکارت

خواندن کتاب های خوب مانند سخن گفتن با برترین انسان ها در سده های گذشته است.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
کنفسیوس

مهم نیست که فکر می کنید خیلی گرفتار هستید. یا باید برای خواندن وقت بگذارید یا به بی تفاوتی خودخواسته تسلیم شوید.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
بی اف اسکینر

لازم نیست ما کتاب های بزرگ و محشر را آموزش دهیم، کافی است که شوق خواندن را به کودکان بیاموزیم.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
دکتر سیوس

یک انسان، یک انسان است. مهم نیست که او چقدر کوچک است.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام