سخن بزرگان درباره کودک و اهمیت کتابخوانی

در این برگه کلام و سخنان بزرگان درباره کودک و اهمیت کتابخوانی گردآوری شده است.

پابلو پیکاسو
شعار و پیام
همه کودکان هنرمندند. آن چه مهم است هنرمند ماندن در بزرگ‌سالی است.
ولفگانگ گوته
شعار و پیام
طعم گیلاس و توت را باید از کودکان و پرنده‌ها پرسید.
جین لا برویر
شعار و پیام
کودکان نه آینده‌ای دارند و نه گذشته‌ای، آن‌ها از اکنون لذت می‌برند. کاری که کمتر بزرگسالی انجام می‌دهد!
شعار و پیام
ما نگرانیم که کودک در آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اما فراموش می‌کنیم که او موجودی است که امروز هم وجود دارد.
شعار و پیام
بازی‌های کودکان دشوارند. آن‌ها در هیچ زمان دیگر، همانند ساعتی که به بازی سرگرمند، جدی نیستند.
شعار و پیام
من کودکان را به این جهان آوردم، زیرا نیاز به نور بود، نوری که هر کودکی با خود می‌تواند به این جهان بیاورد.