کتاب های راهنمای کتابداران

در این صفحه کتاب‌هایی معرفی شده‌اند که به کتابداران مدارس، آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌های کودک و نوجوان کمک می‌کند دانش کافی برای اداره‌ی یک کتابخانه‌ی فعال را کسب کند.

بدون شک برخورداری از دانش پایه‌ی کتابداری از شرط‌های نخست برای کتابداران کتابخانه‌های کودک و نوجوان است. علاوه بر این، آشنایی با ادبیات کودکان، شناخت مراحل رشد کودکان و آشنایی با راه‌های ترویج خواندن نیز از دیگر  ویژگی‌های کتابدار کتابخانه‌ی کودک و نوجوان است.

سازماندهی و فهرست‌نویسی کتاب‌ها با راهنمایی یک کتابدار کاردان امکان‌پذیر است. در این زمینه کتاب‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که کتابدار را گام به گام راهنمایی می‌کند.