یک کتاب، یک کودک، یک نویسنده! شاخه ملی IBBY در مغولستان

یک کتاب، یک کودک، یک نویسنده! شاخه ملی IBBY در مغولستان

"طعم یک آبنبات زیر دندان های شما می ماند، طعم یک کتاب در ذهن شما!"

در سال های آغاز دهه ۱۹۹۰، در دوران گذار مغولستان به یک سیستم جدید دموکراسی و اقتصادی، ناشران و کتابخانه های کودک و نوجوان این کشور در شرف فروریختن قرار داشتند. در چنین شرایطی، نویسنده مشهور و فقید اهل مغولستان داشدانداگ جومبا، نیاز اساسی کودکان این کشور، به ویژه آن ها که در روستاها و دشت ها، دور از شهر روزگار می گذراندند، برای دسترسی داشتن به کتاب و ادبیات را به خوبی احساس می کرد.

او دست به کار شد و سری فعالیت هایی را آغاز کرد تا برای کودکان از راه ادبیات، همدلی و فرصت های بهتر و مشارکت در زندگی فرهنگی را به ارمغان آورد. او در این راه به حدی مصمم و فداکار بود که خانواده اش را هم با خود همراه کرد.

جومبا از سال ۱۹۶۰ با IBBY آشنا بود. او بسیار کوشید تا شاخه ملی IBBY‌ در مغولستان را راه اندازی کند، اما حکومت ایدئولوژیک کمونیست مغولستان با ارتباط کودکان کشور با نهادهایی مانند IBBY که در کشورهای کاپیتالیست فعالیت می کرد مناسب نبود. اما با سرنگونی حکومت کمونیست در دهه ۱۹۹۰ و جایگزینی آن با یک سیستم دموکراتیک، امکان برقراری ارتباط فرهنگی با دیگر کشورها برقرار شد.

برای نخستین گام، او در سال ۱۹۹۰ نمایشگاه کتاب کودکان مغولستان را در سطح بین المللی را اندازی کرد و با همکاری با کتابخانه بین المللی کودکان در مونیخ، بهترین کتاب های شعر کودکان از ۳۰ کشور دنیا به زبان مغول برگردانده شد و در اختیار کودکان این سرزمین مرتفع آسیا قرار گرفت.

در سال ۱۹۹۸، هنگامی که جومبا رئیس مرکز ملی نویسندگان ادبیات کودک مغولستان بود، شاخه ملی مغولستان در IBBY را بنیاد گذاشت. این شاخه ملی، با نویسندگان، تصویرگران، ناشران، کتابداران، مترجمان، آموزگاران و پدر و مادرها همکاری نزدیکی دارد.

این مرکز فعالیت های ترویجی زیادی در کارنامه خود دارد و به خاطر پروژه کتابخانه سیار مغولستان، موفق شد جایزه آساهی را در سال ۲۰۰۶ از آن خود کند. با این پروژه و دیگر فعالیت های ترویجی شاخه ملی مغولستان در دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در بخش تجربه های جهانی ترویج خواندن آشنا شوید.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.