ادبیات کهن ایران

ادبیات کهن ایران

کتاب‌هایی که در این بخش از کتابخانه پیشنهاد می‌شوند، کتاب‌هایی برگرفته از ادبیات رسمی و شفاهی کهن ایران (به جز لالایی‌ها، هیچانه‌ها، ترانه‌ها و متل‌ها) هستند که با گردآوری و گزینش، امروزی کردن زبان، ساده‌نویسی کردن، کاستن و افزودن و ... برای کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده‌اند.

کتاب‌هایی که در این بخش از کتابخانه پیشنهاد می‌شوند، کتاب‌هایی برگرفته از ادبیات رسمی و شفاهی کهن ایران (به جز لالایی‌ها، هیچانه‌ها، ترانه‌ها و متل‌ها) هستند که با گردآوری و گزینش، امروزی کردن زبان، ساده‌نویسی کردن، کاستن و افزودن و ... برای کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده‌اند.

۶۲ سند موجود است.

عضویت در کانال تلگرام