برنامه روز هشتم: خودآگاهی و‌ هویّت

برنامه روز هشتم: خودآگاهی و‌ هویّت

روز هشتم: خودآگاهی و‌ هویّت

پیش از مطالعه این مطلب  مقدمه و بخش نخست و روز دوم و روز سوم و روز چهارم و روز پنجم و روز ششم و روز هفتم را بخوانید.

انجام دادن فعالیت‌هایی با هدف کمک به افزایش اعتماد به‌نفس، به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا خودبسندگی و آسودگی را هنگام بازگویی دیدگاه‌شان در جمع، تجربه کنند. ساختن هویت و شناخت آن، از مهم‌ترین بخش‌های شکل‌گیری اعتماد به‌نفس است. شناخت خودِ کنونی و پای‌بندی به شخصی که در آینده می‌خواهیم باشیم (با بودن همه‌ی دشواری‌ها و گزینه‌هایی که در زندگی پیش خواهند آمد)، یک مهارت برای همه‌ی زندگی است که از دوره‌ی کودکی پرورش می‌یابد. آموزگاران برای نشان دادن اهمیت و ارزش دانش‌آموزان به آن‌ها، نقش ارزشمندی بر عهده دارند.

در ادامه، پیشنهادهایی برای یادگیری و تمرین مهارت‌های خودآگاهی و هویت فراهم شده‌ است ( بر پایه‌ی سطح دانش‌آموزان آن‌ها را به‌کار بگیرید. در هنگام آموزش، از رعایت فاصله‌ی فیزیکی لازم مطمئن شوید.)

هدف این فعالیت، کمک به دانش‌آموزان برای شناختن ویژگی‌های‌شان و سهیم شدن بخش‌هایی از هویّت‌شان با همکلاسی‌ها است. افزون بر این، دانش‌آموزان با انجام دادن آن، به ارزش بی‌همتا بودن و گوناگونی انسان‌ها پی می‌برند. این فعالیت را چرخشی و با مشارکت همه‌ی دانش‌آموزان می‌توان انجام داد. هر دانش‌آموز یک شیء یا برگه‌ی اطلاعات درباره‌ی خودش به کلاس می‌آورد تا با ارائه‌ای کوتاه، آن را با کلاس سهیم شود. دانش‌آموزان از راه نوشتن، نقاشی کردن یا سخنرانی، اطلاعات‌شان را با همکلاسی‌های‌شان می‌توانند سهیم شوند.

من در این تصویر: شماری تصویر جذاب، روی دیوارهای کلاس بچسبانید. سپس از هر دانش‌آموز بخواهید تصویری را انتخاب کند که او را به بهترین شکل، معرفی می‌کند (یا بیش‌تر از بقیه دوستش دارند) و زیر آن بایستد. از آن‌ها بخواهید بگویند چرا آن تصویر را برگزیده‌اند.

کارت‌های پشتیبانی از خود: هریک از دانش‌آموزان یک کارت دریافت می‌کند و روش شخصی‌شان برای فراگیری‌ و آن‌چه برای بهتر آموختن نیاز دارد، روی آن می‌نویسند. آموزگاران فهرستی از گونه‌های فراگیران می‌توانند فراهم کنند. (من دوست دارم با مشاهده‌ی دیگران بیاموزم، من دوست دارم از گفت‌وگو با دیگران بیاموزم، من دوست دارم با شنیدن بیاموزم، من دوست دارم با نگاه‌کردن به تصویرها بیاموزم و ...). گزینه‌های دیگری نیز به این فهرست می‌توانند افزوده شوند: هنگامی بهتر می‌توانم بیاموزم که

کلاس ساکت باشد...

کار به فعالیت‌های کوچک‌تر بخش شود...

از یک دوست کمک بگیرم ...

و ... .

بگو چه کسی؟ یک برگه کاغذِ تا شده به هریک از دانش‌آموزان داده می‌شود. آن‌ها چیزی درباره‌ی خودشان (علاقه‌مندی‌ها، سرگرمی‌ها، اطلاعات خانوادگی، اطلاعات فرهنگی و ...) روی برگه‌ی کاغذ می‌نویسند. سپس تصویری از چهره‌ی خودشان روی برگه نقاشی می‌کنند و نام‌شان را پشت برگه می‌نویسند. برگه‌ها روی دیوار کلاس نصب می‌شوند. سپس همکلاسی‌ها با خواندن یادداشتِ روی برگه‌ها، می‌کوشند نویسنده آن را بیابند. از دانش‌آموزان بزرگ‌تر می‌توانید بخواهید، چیزهایی درباره‌ی خودشان بازگو کنند که میان دیگران کم‌تر شناخته‌شده‌اند.

با انجام دادن این فعالیت‌ها، دانش‌آموزان یکدیگر را بهتر می‌شناسند. از این‌رو، مهم است که اطلاعات صادقانه و با لحنی صمیمانه به اشتراک گذاشته شوند.

متن انگلیسی این مقاله را در نشانی زیر می‌توانید بخوانید:

https://smho-smso.ca

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۰۶-۱۹ ۱۱:۴۴
برگردان:
سپیده قلی‌پور
متن سفارشی:

ديدگاه شما