کتاب های مرجع ادبیات کودکان

کتاب‌های مرجع ادبیات کودکان در این بخش کتاب‌هایی است برای بزرگسالان درباره ادبیات کودکان، آموزش خلاق، ترویج خواندن و آموزش هنر به کودکان. مخاطبان کتاب‌های مرجع ادبیات کودکان که در این بخش ارائه می‌شوند، پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، مروجان و علاقه‌مندان به حوزه ادبیات کودکان و نوجوان تشکیل می‌دهد. در معرفی هر یک از کتاب‌ها افزون بر اطلاعات کتابشناسی که شامل نام نویسنده، تصویرگر، مترجم و انتشارات است، خلاصه‌ای از محتوای کتاب در دسترس مخاطبان قرار می دهد.